Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opinie RIO 2022 rok

Uchwała Nr 4200/VI/6/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2022 rok Gminy Przystajń

PDFUCHWALA_4200-VI-6-2022_1_akt.pdf (81,49KB)


Uchwała Nr 4200/VI/7/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przystajń wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

PDFUCHWALA_4200-VI-7-2022_1_akt.pdf (83,20KB)


Uchwała Nr 4200/VI/189/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przystajń projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem

PDFUCHWALA_4200-VI-189-2022_1_akt.pdf (83,24KB)


Uchwała Nr 4200/VI/190/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok Gminy Przystajń

PDFUCHWALA_4200-VI-190-2022_1_akt.pdf (83,75KB)


Uchwała Nr 4200/VI/191/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 1 grudnia 2022 r. w w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przystajń projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2023-2030

PDFUCHWALA_4200-VI-191-2022_1_akt.pdf (86,10KB)