Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy 2021 r.

Uchwała Nr XXV.179.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu pracy Rady Gminy Przystajń na 2021 rok

PDFUchwała Nr XXV.179.2021.pdf


Uchwała Nr XXV.180.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury na 2021 rok

PDFUchwała Nr XXV.180.2021.pdf


Uchwała Nr XXV.181.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia na 2021 rok

PDFUchwała Nr XXV.181.2021.pdf


Uchwała Nr XXV.182.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok

PDFUchwała Nr XXV.182.2021.pdf


Uchwała Nr XXV.183.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji na 2021 rok

PDFUchwała Nr XXV.183.2021.pdf


Uchwała Nr XXV.184.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przystajń uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Przystajń

PDFUchwała Nr XXV.184.2021.pdf


Uchwała Nr XXV.185.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXIV.177.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Przystajń na 2021 rok

PDFUchwała Nr XXV.185.2021.pdf


Uchwała Nr XXV.186.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przystajń w roku 2021

PDFUchwała Nr XXV.186.2021.pdf


Uchwała Nr XXV.187.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie transportu publicznego na linii komunikacyjnej, dla której organizatorem jest Gmina Przystajń

PDFUchwała Nr XXV.187.2021.pdf


Uchwała Nr XXV.188.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok

PDFUchwała Nr XXV.188.2021.pdf


Uchwała Nr XXV.189.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń

PDFUchwała Nr XXV.189.2021.pdf


Uchwała Nr XXV.190.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie Rajdu Rowerowego Wokół Gminy Przystajń Imienia Bogusława Leszczyńskiego

PDFUchwała Nr XXVI.190.2021.pdf


Uchwała Nr XXV.191.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

PDFUchwała Nr XXVI.191.2021.pdf


Uchwała Nr XXV.192.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleskiego

PDFUchwała Nr XXVI.192.2021.pdf


Uchwała Nr XXV.193.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Przystajń

PDFUchwała Nr XXVI.193.2021.pdf


Uchwała Nr XXV.194.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku za pośrednictwem Funduszu Wsparcia PSP w 2021 roku

PDFUchwała Nr XXVI.194.2021.pdf


Uchwała Nr XXV.195.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok

PDFUchwała Nr XXVI.195.2021.pdf


Uchwała Nr XXV.196.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń

PDFUchwała Nr XXVI.196.2021.pdf