Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni

LOGO Projekty.jpeg

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego


Nazwa projektu: Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni

Nazwa Beneficjenta: Gmina Przystajń
Wartość projektu: 333 653,50 zł
Wartość dofinansowania: 310 297,75 zł

 

Projekt jest odpowiedzią na trudną sytuację osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznych z obszaru Gminy Przystajń, a zwłaszcza rodzin z dziećmi, która dzięki jego realizacji może ulec znaczącej poprawie. Ma to się odbyć poprzez dostęp do usług wsparcia rodziny w wyniku utworzenia i działalności nowej placówki wsparcia dziennego, tj. świetlicy. Grupą docelową będą osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujące Gminę Przystajń.
CEL: Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Zadania: Utworzenie świetlicy, zakup i montaż wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych.Zatrudnienie nauczycieli prowadzących zajęcia oraz merytoryczna realizacja zadania (wsparcie dla gr. docelowej, w tym zajęcia podnoszące kluczowe kompetencje.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie
www.rpo.slaskie.pl