Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta 2021 r.

Zarządzenie nr 1.2021 z dnia 04.01.2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń na 2021 rok 

PDFZarządzenie nr 1 2021.pdf

PDFZaŁącznik nr 1.pdf
PDFZałącznik nr 2.pdf
PDFZaŁącznik nr 3.pdf
PDFZałącznik Nr 4.pdf
PDFZałącznik Nr 5.pdf
PDFZałącznik nr 6.pdf
PDFZaŁącznik nr 7.pdf
PDFZałącznik Nr 8.pdf
PDFZałącznik Nr 9.pdf
PDFZałącznik Nr 10.pdf
PDFZaŁącznik nr 11.pdf


Zarządzenie nr 2.2021 z dnia 04.01.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

PDFZarządzenie nr 2 2021.pdf

PDFZałącznik nr 1.pdf
PDFZałącznik nr 2.pdf


Zarządzenie nr 3.2021 z dnia 08.01.2021 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Przystajń

PDFZarządzenie nr 3 2021.pdf


Zarządzenie nr 4.2021 z dnia 11.01.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanego do realizacji w 2021 roku

PDFZarządzenie nr 4 2021.pdf


Zarządzenie nr 5.2021 z dnia 13.01.2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok

PDFZarządzenie 5.2021.pdf


Zarządzenie nr 6.2021 z dnia 13.01.2021 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie 6.2021.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do zarządzenia 6.2021.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do zarządzenia 6.2021.pdf

PDFZałącznik Nr 3 do zarządzenia 6.2021.pdf


Zarządzenie nr 7.2021 z dnia 26.01.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Przystajń i Urzędu Gminy Przystajń oraz jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez Urząd Gminy Przystajń

PDFZarządzenie nr 7.2021.pdf


Zarządzenie nr 8.2021 z dnia 26.01.2021 r. w sprawie ewidencji księgowej podatku od towarów i usług w Urzędzie Gminy Przystajń i jednostkach organizacyjnych Gminy oraz ewidencji księgowej centralnego rozliczenia towarów i usług (VAT)

PDFZarządzenie nr 8.2021.pdf


Zarządzenie nr 9.2021 z dnia 26.01.2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. na terenie Gminy Przystajń

PDFZarządzenie nr 9 2021.pdf


Zarządzenie nr 10.2021 z dnia 26.01.2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Przystajń zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

PDFZarządzenie 10.2021.pdf


Zarządzenie nr 11.2021 z dnia 26.01.2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok

PDFZarządzenie nr 11.2021.pdf


Zarządzenie nr 12.2021 z dnia 26.01.2021 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie Nr 12.2020.pdf

PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia 12.2021.pdf

PDFZałącznik nr 2 do zarządzenia 12.2021.pdf


Zarządzenie nr 13.2021 z dnia 28.01.2021 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Przystajń na rok szkolny 2021/2022

PDFZarządzenie nr 13 2021.pdf


Zarządzenie nr 14.2021 z dnia 28.01.2021 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I szkół podstawowych w Gminie Przystajń na rok szkolny 2021/2022

PDFZarządzenie nr 14 2021.pdf


Zarządzenie nr 15.2021 z dnia 29.01.2021 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r.

PDFZarządzenie nr 15.2021.pdf


Zarządzenie nr 16.2021 z dnia 29.01.2021 r.w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Przystajń w 2020 r.

PDFZARZĄDZENIE Nr 16.2021.pdf


Zarządzenie nr 17.2021 z dnia 01.02.2021 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności

PDFZarządzenie nr 17.2021.pdf


Zarządzenie nr 19.2021 z dnia 01.02.2021 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych

PDFZarządzenie nr 19 2021.pdf


Zarządzenie nr 20.2021 z dnia 01.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych

PDFZarządzenie nr 20 2021.pdf


Zarządzenie nr 21.2021 z dnia 01.02.2021 r. w sprawie organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, osób
mających obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu na szczepienie oraz utworzenia infolinii

PDFZarządzenie nr 21.2021.pdf


Zarządzenie nr 22.2021 z dnia 15.02.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2018 Wójta Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Przystajń i Urzędu Gminy Przystajń oraz jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez Urząd Gminy Przystajń

PDFZarządzenie Nr 22.2021.pdf


Zarządzenie nr 23.2021 z dnia 15.02.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 88/2011 Wójta Gminy Przystajń z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy Przystajń

PDFZarządzenie Nr 23.2021.pdf


Zarządzenie nr 24.2021 z dnia 15.02.2021 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzania likwidacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy Przystajń i jednostkach scentralizowanych oraz regulaminu jej działania

PDFZarządzenie Nr 24.2021.pdf


Zarządzenie nr 25.2021 z dnia 15.02.2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok

PDFZarządzenie nr 25.2021.pdf


Zarządzenie nr 26.2021 z dnia 15.02.2021 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie nr 26.2021.pdf

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia 26.2021.pdf

PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia 26.2021.pdf

PDFZałącznik nr 3 do Zarządzenia 26.2021.pdf


Zarządzenie nr 27.2021 z dnia 22.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów prowadzenia monitoringu wizyjnego

PDFZarządzenie nr 27 2021 .pdf


Zarządzenie nr 30.2021 z dnia 04.03.2021 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia regulaminu transmitowania i utrwalania obrad Rady Gminy
Przystajń za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk

PDFZarządzenie 30 2021.pdf


Zarządzenie nr 31.2021 z dnia 04.03.2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok

PDFZarządzenie nr 31.2021.pdf


Zarządzenie nr 32.2021 z dnia 04.03.2021 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie nr 32.2021.pdf

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia 32.pdf

PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia 32.pdf


Zarządzenie nr 33.2021 z dnia 26.03.2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 33.2021.pdf


Zarządzenie nr 34.2021 z dnia 26.03.2021 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie Nr 34.2021.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do zarzadzenia 34.2021.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do zarzadzenia 34.2021.pdf

PDFZałącznik Nr 3 do zarzadzenia 34.2021.pdf

PDFZałącznik Nr 4 do zarzadzenia 34.2021.pdf

PDFZałącznik Nr 5 do zarzadzenia 34.2021.pdf


Zarządzenie nr 35.2021 z dnia 26.03.2021 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Przystajń

PDFZarządzenie Nr 35.2021.pdf


Zarządzenie nr 36.2021 z dnia 26.03.2021 r. w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne oraz jednostki obsługujące w Gminie Przystajń

PDFZarządzenie Nr 36.2021.pdf


Zarządzenie nr 37.2021 z dnia 31.03.2021 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

PDFZarządzenie Nr 37.2021.pdf


Zarządzenie nr 38.2021 z dnia 01.04.2021 r w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przygotowywania i przeprowadzenia postępowań o udzielnie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Przystajń oraz przyjęcia Regulaminu pracy tej Komisji 

Zarządzenie nr 39.2021 z dnia 01.04.2021 r w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Przystajń oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Przystajń o wartości poniżej 130 000,00 złotych


Zarządzenie nr 42.2021 z dnia 12.04.2021 r. w sprawie w sprawie ustalenia norm zużycia paliw przez samochody pożarnicze i sprzęt silnikowy będący na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przystajń

PDFZarządzenie Nr 42.2021.pdf


Zarządzenie nr 44.2021 z dnia 12.04.2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Przystajń na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 44.2021.pdf


Zarządzenie nr 46.2021 z dnia 15.04.2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 46.2021.pdf


Zarządzenie nr 47.2021 z dnia 15.04.2021 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie Nr 47.2021.pdf

PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia nr 47.2021.pdf

PDFZałącznik nr 2 do zarządzenia nr 47.2021.pdf


Zarządzenie nr 48.2021 z dnia 29.04.2021 r. w sprawie obniżenia stawek amortyzacyjnych środków trwałych służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę znajdujących się na majątku Gminy Przystajń

PDFZarządzenie Nr 48.2021.pdf


Zarządzenie nr 49.2021 z dnia 29.04.2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 49.2021.pdf


Zarządzenie nr 50.2021 z dnia 29.04.2021 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie Nr 50.2021.pdf

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia 50.2021.pdf

PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia 50.2021.pdf