Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta 2021 r.

Zarządzenie nr 1.2021 z dnia 04.01.2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń na 2021 rok 

PDFZarządzenie nr 1 2021.pdf

PDFZaŁącznik nr 1.pdf
PDFZałącznik nr 2.pdf
PDFZaŁącznik nr 3.pdf
PDFZałącznik Nr 4.pdf
PDFZałącznik Nr 5.pdf
PDFZałącznik nr 6.pdf
PDFZaŁącznik nr 7.pdf
PDFZałącznik Nr 8.pdf
PDFZałącznik Nr 9.pdf
PDFZałącznik Nr 10.pdf
PDFZaŁącznik nr 11.pdf


Zarządzenie nr 2.2021 z dnia 04.01.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

PDFZarządzenie nr 2 2021.pdf

PDFZałącznik nr 1.pdf
PDFZałącznik nr 2.pdf


Zarządzenie nr 3.2021 z dnia 08.01.2021 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Przystajń

PDFZarządzenie nr 3 2021.pdf


Zarządzenie nr 4.2021 z dnia 11.01.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanego do realizacji w 2021 roku

PDFZarządzenie nr 4 2021.pdf


Zarządzenie nr 5.2021 z dnia 13.01.2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok

PDFZarządzenie 5.2021.pdf


Zarządzenie nr 6.2021 z dnia 13.01.2021 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie 6.2021.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do zarządzenia 6.2021.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do zarządzenia 6.2021.pdf

PDFZałącznik Nr 3 do zarządzenia 6.2021.pdf


Zarządzenie nr 7.2021 z dnia 26.01.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Przystajń i Urzędu Gminy Przystajń oraz jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez Urząd Gminy Przystajń

PDFZarządzenie nr 7.2021.pdf


Zarządzenie nr 8.2021 z dnia 26.01.2021 r. w sprawie ewidencji księgowej podatku od towarów i usług w Urzędzie Gminy Przystajń i jednostkach organizacyjnych Gminy oraz ewidencji księgowej centralnego rozliczenia towarów i usług (VAT)

PDFZarządzenie nr 8.2021.pdf


Zarządzenie nr 9.2021 z dnia 26.01.2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. na terenie Gminy Przystajń

PDFZarządzenie nr 9 2021.pdf


Zarządzenie nr 10.2021 z dnia 26.01.2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Przystajń zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

PDFZarządzenie 10.2021.pdf


Zarządzenie nr 11.2021 z dnia 26.01.2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok

PDFZarządzenie nr 11.2021.pdf


Zarządzenie nr 12.2021 z dnia 26.01.2021 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie Nr 12.2020.pdf

PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia 12.2021.pdf

PDFZałącznik nr 2 do zarządzenia 12.2021.pdf


Zarządzenie nr 13.2021 z dnia 28.01.2021 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Przystajń na rok szkolny 2021/2022

PDFZarządzenie nr 13 2021.pdf


Zarządzenie nr 14.2021 z dnia 28.01.2021 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I szkół podstawowych w Gminie Przystajń na rok szkolny 2021/2022

PDFZarządzenie nr 14 2021.pdf


Zarządzenie nr 15.2021 z dnia 29.01.2021 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r.

PDFZarządzenie nr 15.2021.pdf


Zarządzenie nr 16.2021 z dnia 29.01.2021 r.w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Przystajń w 2020 r.

PDFZARZĄDZENIE Nr 16.2021.pdf


Zarządzenie nr 17.2021 z dnia 01.02.2021 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności

PDFZarządzenie nr 17.2021.pdf


Zarządzenie nr 19.2021 z dnia 01.02.2021 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych

PDFZarządzenie nr 19 2021.pdf


Zarządzenie nr 20.2021 z dnia 01.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych

PDFZarządzenie nr 20 2021.pdf


Zarządzenie nr 21.2021 z dnia 01.02.2021 r. w sprawie organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, osób
mających obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu na szczepienie oraz utworzenia infolinii

PDFZarządzenie nr 21.2021.pdf


Zarządzenie nr 22.2021 z dnia 15.02.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2018 Wójta Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Przystajń i Urzędu Gminy Przystajń oraz jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez Urząd Gminy Przystajń

PDFZarządzenie Nr 22.2021.pdf


Zarządzenie nr 23.2021 z dnia 15.02.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 88/2011 Wójta Gminy Przystajń z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy Przystajń

PDFZarządzenie Nr 23.2021.pdf


Zarządzenie nr 24.2021 z dnia 15.02.2021 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzania likwidacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy Przystajń i jednostkach scentralizowanych oraz regulaminu jej działania

PDFZarządzenie Nr 24.2021.pdf


Zarządzenie nr 25.2021 z dnia 15.02.2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok

PDFZarządzenie nr 25.2021.pdf


Zarządzenie nr 26.2021 z dnia 15.02.2021 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie nr 26.2021.pdf

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia 26.2021.pdf

PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia 26.2021.pdf

PDFZałącznik nr 3 do Zarządzenia 26.2021.pdf


Zarządzenie nr 27.2021 z dnia 22.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów prowadzenia monitoringu wizyjnego

PDFZarządzenie nr 27 2021 .pdf


Zarządzenie nr 28.2021 z dnia 22.02.2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 28.2021.pdf


Zarządzenie nr 29.2021 z dnia 22.02.2021 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie Nr 29.2021.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 29.2021.pdf


Zarządzenie nr 30.2021 z dnia 04.03.2021 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia regulaminu transmitowania i utrwalania obrad Rady Gminy
Przystajń za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk

PDFZarządzenie 30 2021.pdf


Zarządzenie nr 31.2021 z dnia 04.03.2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok

PDFZarządzenie nr 31.2021.pdf


Zarządzenie nr 32.2021 z dnia 04.03.2021 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie nr 32.2021.pdf

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia 32.pdf

PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia 32.pdf


Zarządzenie nr 33.2021 z dnia 26.03.2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 33.2021.pdf


Zarządzenie nr 34.2021 z dnia 26.03.2021 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie Nr 34.2021.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do zarzadzenia 34.2021.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do zarzadzenia 34.2021.pdf

PDFZałącznik Nr 3 do zarzadzenia 34.2021.pdf

PDFZałącznik Nr 4 do zarzadzenia 34.2021.pdf

PDFZałącznik Nr 5 do zarzadzenia 34.2021.pdf


Zarządzenie nr 35.2021 z dnia 26.03.2021 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Przystajń

PDFZarządzenie Nr 35.2021.pdf


Zarządzenie nr 36.2021 z dnia 26.03.2021 r. w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne oraz jednostki obsługujące w Gminie Przystajń

PDFZarządzenie Nr 36.2021.pdf


Zarządzenie nr 37.2021 z dnia 31.03.2021 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

PDFZarządzenie Nr 37.2021.pdf


Zarządzenie nr 38.2021 z dnia 01.04.2021 r w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przygotowywania i przeprowadzenia postępowań o udzielnie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Przystajń oraz przyjęcia Regulaminu pracy tej Komisji 

Zarządzenie nr 39.2021 z dnia 01.04.2021 r w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Przystajń oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Przystajń o wartości poniżej 130 000,00 złotych


Zarządzenie nr 40.2021 z dnia 08.04.2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok


Zarządzenie nr 41.2021 z dnia 08.04.2021 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń


Zarządzenie nr 42.2021 z dnia 12.04.2021 r. w sprawie w sprawie ustalenia norm zużycia paliw przez samochody pożarnicze i sprzęt silnikowy będący na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przystajń

PDFZarządzenie Nr 42.2021.pdf


Zarządzenie nr 43.2021 z dnia 12.04.2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przystajń ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przy udziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w roku 2021

PDFZarządzenie Nr 43.2021.pdf

PDFzałącznik - wniosek.pdf

PDFzałącznik - informacja o wyrobach.pdf

PDFzałącznik - ocena.pdf


Zarządzenie nr 44.2021 z dnia 12.04.2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Przystajń na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 44.2021.pdf


Zarządzenie nr 45.2021 z dnia 12.04.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2018 Wójta Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Przystajń i Urzędu Gminy Przystajń oraz jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez Urząd Gminy Przystajń

PDFZarządzenie Nr 45.2021.pdf


Zarządzenie nr 46.2021 z dnia 15.04.2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 46.2021.pdf


Zarządzenie nr 47.2021 z dnia 15.04.2021 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie Nr 47.2021.pdf

PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia nr 47.2021.pdf

PDFZałącznik nr 2 do zarządzenia nr 47.2021.pdf


Zarządzenie nr 48.2021 z dnia 29.04.2021 r. w sprawie obniżenia stawek amortyzacyjnych środków trwałych służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę znajdujących się na majątku Gminy Przystajń

PDFZarządzenie Nr 48.2021.pdf


Zarządzenie nr 49.2021 z dnia 29.04.2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 49.2021.pdf


Zarządzenie nr 50.2021 z dnia 29.04.2021 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie Nr 50.2021.pdf

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia 50.2021.pdf

PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia 50.2021.pdf


Zarządzenie nr 51.2021 z dnia 04.05.2021 r. w sprawie dokonania zmian w informacji o rodzajach, ilości i miejscach występowania azbestu

PDFZarządzenie Nr 51.2021.pdf


Zarządzenie nr 52.2021 z dnia 11.05.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni za 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 52.2021.pdf

PDFBilans Biblioteka za 2020.pdf


Zarządzenie nr 53.2021 z dnia 11.05.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni za 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 53.2021.pdf

PDFBilans GOKSIR za 2020.pdf


Zarządzenie nr 54.2021 z dnia 11.05.2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 54.2021.pdf


Zarządzenie nr 55.2021 z dnia 11.05.2021 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie Nr 55.2021.pdf

PDFZałącznik nr 1 do zarządzenie 55.2021.pdf

PDFZałącznik nr 2 do zarządzenie 55.2021.pdf


Zarządzenie nr 56.2021 z dnia 11.05.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 89/2011 Wójta Gminy Przystajń z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Przystajń

PDFZarządzenie Nr 56.2021.pdf


Zarządzenie nr 57.2021 z dnia 11.05.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44.2021 Wójta Gminy Przystajń z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Przystajń na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 57.2021.pdf


Zarządzenie nr 58.2021 z dnia 19.05.2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 roku.

PDFZarządzenie Nr 58.2021.pdf

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 58.2021.pdf

PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr 58.2021.pdf

PDFZałącznik nr 3 do Zarządzenia nr 58.2021.pdf


Zarządzenie nr 59.2021 z dnia 20.05.2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok

PDFZarządzenie nr 59.2021.pdf


Zarządzenie nr 60.2021 z dnia 20.05.2021 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie nr 60.2021.pdf

PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia 60.2021.pdf

PDFZałącznik nr 2 do zarządzenia 60.2021.pdf

PDFZałącznik nr 3 do zarządzenia 60.2021.pdf


Zarządzenie nr 61.2021 z dnia 21.05.2021 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Przystajń za 2020 rok

PDFZarządzenie nr 61.2021.pdf


Zarządzenie nr 62.2021 z dnia 31.05.2021 r. w sprawie Zmiany zarządzenia Nr 61.2021 z dnia 21.05.2021 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Przystajń za 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 62.2021.pdf


Zarządzenie nr 63.2021 z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 63.2021 .pdf


Zarządzenie nr 64.2021 z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie Nr 64.2021.pdf

PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia nr 64.2021.pdf

PDFZałącznik nr 2 do zarządzenia 64.2021.pdf


Zarządzenie nr 65.2021 z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie obowiązku oznaczania transakcji w ewidencji sprzedaży JPK_VAT

PDFZarządzenie Nr 65.2021.pdf


Zarządzenie nr 68.2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 68.2021.pdf


Zarządzenie nr 69.2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie Nr 69.2021.pdf

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 69.2021.pdf

PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr 69.2021.pdf

PDFZałącznik nr 3 do Zarządzenia 69.2021.pdf

PDFZałącznik nr 4 do Zarządzenia 69.2021.pdf

PDFZałącznik nr 5 do Zarządzenia 69.2021.pdf


Zarządzenie nr 70.2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie  zmiany Zarządzenia Nr 8/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Przystajń i Urzędu Gminy Przystajń oraz jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez Urząd Gminy Przystajń

PDFZarządzenie Nr 70.2021.pdf


Zarządzenie nr 71.2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44.2021 Wójta Gminy Przystajń z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Przystajń na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 71.2021.pdf


Zarządzenie nr 72.2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 131/2019 z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT

PDFZarządzenia Nr 72.2021.pdf


Zarządzenie nr 74.2021 z dnia 2 lipca 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Przystajń w roku szkolnym 2021/2022

PDFZarządzenie nr 74 2021.pdf


Zarządzenie nr 75.2021 z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – działka nr ewid. 377 w m. Podłęże Szlacheckie oraz działka nr ewid. 502/8 w m. Ługi-Radły

PDFZarządzenie Nr 75.2021.pdf

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 75.2021.pdf


Zarządzenie nr 76.2021 z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 76.2021.pdf


Zarządzenie nr 77.2021 z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie Nr 77.2021.pdf

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 77.2021.pdf


Zarządzenie nr 78.2021 z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie powołania członków komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr 78.2021.pdf


Zarządzenie nr 79.2021 z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla eksperta za udział w pracach Komisji przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie nr 79.2021.pdf


Zarządzenie nr 80.2021 z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 80.2021.pdf


Zarządzenie nr 81.2021 z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie nr 81.2021.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 81.2021.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 81.2021.pdf

PDFZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 81.2021.pdf

PDFZałącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 81.2021.pdf


Zarządzenie nr 82.2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń

PDFZarządzenie nr 82.2021.pdf


Zarządzenie nr 83.2021 z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie nr 83.2021.pdf

PDFZałącznik nr 1 do 83.2021.pdf

PDFZałącznik nr 2 do 83.2021.pdf


Zarządzenie nr 84.2021 z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44.2021 Wójta Gminy Przystajń z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Przystajń na 2021 rok

PDFZarządzenie nr 84.2021.pdf


Zarządzenie nr 85.2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok

PDFZarządzenie nr 85.2021.pdf


Zarządzenie nr 86.2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie nr 86.2021.pdf

PDFZałącznik nr 1 do zarzadzenia nr 86.pdf

PDFZałącznik nr 2 do zarządzenia nr 86.pdf

PDFZałącnzik nr 3 do zarządzenia nr 86.pdf

PDFZałącznik nr 4 do zarządzenia nr 86.pdf


Zarządzenie nr 88.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń oraz
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2021 - 2030 za I półrocze 2021 r.

PDFZarządzenie Nr 88.2021.pdf


Zarządzenie nr 89.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie w sprawie ustalenia norm zużycia paliw przez samochody pożarnicze i sprzęt
silnikowy będący na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przystajń

PDFZarządzenie Nr 89.2021.pdf