Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXIII Sesja Rady Gminy Przystajń zwołana na dzień 16 listopada 2020 r.

Termin: 16.11.2020, g. 13:00

Miejsce: Gminy Ośrodek, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  PDFPROTOKÓŁ Nr XXII.2020.pdf

 5. 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 6. 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
  1. 6.1. Sprawozdanie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury
  2. 6.2. Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
  3. 6.3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. 7. Zapytania mieszkańców.
 8. 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.

  PDFSprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019 2020.pdf

  PDFPrzystajń egzamin i sukcesy.pdf

  PDFBór egzamin i sukcesy.pdf

 9. 9. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych.
 10. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały:
  1. 10.1. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Przystajń na rok 2021

   PDFProjekt 1 podatek rolny.pdf

  2. 10.2. w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

   PDFProjekt 2.pdf

  3. 10.3. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok

   PDFProjekt 3 zmiany w budżecie.pdf

  4. 10.4. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020-2028

   PDFProjekt 4 WPF.pdf

 11. 11. Pytania w sprawach bieżących.
 12. 12. Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
 13. 13. Zamknięcie sesji.