Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń

LOGO Projekty.jpeg

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
Nazwa projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń
Nazwa Beneficjenta: Gmina Miedźno i Gmina Przystajń
Wartość projektu: 2 760 445,80
Wartość dofinansowania: 2 346 378,93 zł

 

 Projekt realizowany w partnerstwie przez gminy: Miedźno i Przystajń, zlokalizowane w województwie śląskim, w powiecie
kłobuckim.
Zakres projektu:
1) Gmina Miedźno:
Inwestycja polega na termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w miejscowości Mokra wraz z wymianą
źródła ciepła (na piec na biomasę), montażem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą oświetlenia na energooszczędne typu
LED.
Ponadto w ramach projektu (koszty niekwalifikowane) wykonane zostaną prace budowlane - remontowe oraz wymiana
instalacji elektrycznej;
2) Gmina Przystajń:
Inwestycja realizowana w formule "zaprojektuj i wybuduj", polega na termomodernizacji budynków remiz OSP wraz z wymianą
źródeł ciepła (na piece na biomasę) w miejscowościach: Ługi-Radły oraz Podłęże Szlacheckie.
W ramach projektu zapewniony zostanie nadzór inwestorski oraz promocja projektu.

Celem głównym projektu jest: poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w gminach: Miedźno i Przystajń w
wyniku termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej wraz z wykorzystaniem OZE.
Realizacja inwestycji (w zakresie docieplenia przegród, wymiany stolarki, modernizacji instalacji c.o. i oświetlenia oraz
wymiany źródeł ciepła na kotły opalane biomasą i budowy instalacji fotowoltaicznej) w konsekwencji przyczyni się do
zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery i zanieczyszczenia powietrza.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 RIT Subregionu Północnego
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie
www.rpo.slaskie.pl