Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń"

LOGO Projekty.jpeg

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego


Nazwa projektu: Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń
Nazwa Beneficjenta: Gmina Przystajń
Wartość projektu: 377 225,44
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

 

 Przedmiotem projektu jest modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie gminy Przystajń poprzez wymianę nieefektywnych energetycznie opraw oświetleniowych (212 szt.) na oprawy energooszczędne w technologii LED. Zakres modernizacji obejmuje Etap I planowanej modernizacji oświetlenia na terenie gminy Przystajń, tj. wzdłuż drogi wojewódzkiej: ul. Częstochowska, ul. Nowa, ul.  Powstańców Śl. w miejscowości Przystajń i miejscowości Podłęże Szlacheckie oraz dróg powiatowych: od miejscowości Kostrzyna do Rynku w Przystajni, oraz od Rynku do miejscowości Ługi-Radły przez Wrzosy, Brzeziny i Bór Zajaciński. Wymianie ulegnie łącznie 212 punktów  oświetlenia. W projekcie zostanie zastosowana 5-cio stopniowa skala redukcji mocy w oprawach, tj.: redukcja natężenia strumienia świetlnego w  godzinach późnonocnych od godziny 23:00 do 4:00 (w przedziale 5 godzin), dzięki czemu uzyskane zostanie dodatkowe zmniejszenie zużycia  energii elektrycznej. Jednocześnie nastąpi stopniowy rozruch po zachodzie słońca oraz wygaszanie obwodów oświetleniowych przed wschodem wg zaprogramowanej procedury. Dzięki zastosowaniu redukcji mocy w oprawach wystąpi dodatkowe zmniejszenie zużycia energii  elektrycznej.

Celem głównym jest: poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w gm. Przystajń w wyniku wymiany opraw oświetlenia zewn. na energooszczędne (LED). W konsekwencji inwestycja przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza oraz poprawy jakości i atrakcyjności transportu publicznego.


 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 RIT Subregionu Północnego
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie
www.rpo.slaskie.pl