Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Lista kandydatów, którzy spełniają wymogi formalne na stanowisko ds. kancelaryjnych, kadrowych i archiwum zakładowego.

Przystajń, 8.07.2020 r.

Komisja Konkursowa powołana  na podstawie § 2 Procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Przystajń, stwierdza, że żaden z kandydatów nie spełnia wymogów formalnych, określonych w ogłoszeniu o naborze na:  "Stanowisko ds. kancelaryjnych, kadrowych i archiwum zakładowego".

W związku z powyższym Komisja postanowiła ogłosić ponownie konkurs na w/w stanowisko.

Przewodniczący Komisji

Henryk Mach