Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uproszczonych planów urządzenia lasów

Wójt Gminy Przystajń informuje, że wyłożone są do publicznego wglądu Projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie Gminy Przystajń,  w okresie od 8.06.2020 r. do  8.08.2020 r.  Plany te udostępnione są wyłącznie w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przystajń: bip.gminaprzystajn.pl; zakładka: Urząd Gminy Przystajń/Ogłoszenia własne. Uproszczone Plany Urządzenia Lasów będą podstawą naliczenia podatku leśnego.

Uwagi do Planu można zgłaszać listownie na adres Urzędu Gminy Przystajń lub drogą elektroniczną na adres e-mail: .

Instrukcja czytania dokumentów i druk do składania uwag i zastrzeżeń w poniższych plikach.

PDFInstrukcja czytania dokumentów DOCXDruk do składania uwag i zastrzeżeń

W sprawach Planów kontakt: Urząd Gminy Przystajń, tel. 34-3191154 w. 111.


Projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów

Antonów

PDF0001_ANTONOW_MAPA_PRZEGLADOWA.pdf
TIF0001_ANTONOW_MAPA_PRZEGLADOWA.tif
PDF06-082-0001-Antonów_RODO.pdf


Bagna

PDF0002_BAGNA_MAPA_PRZEGLADOWA.pdf
TIF0002_BAGNA_MAPA_PRZEGLADOWA.tif
PDF06-082-0002-Bagna_RODO.pdf


Bór Zajaciński

PDF0003_BOR_ZAJACINSKI_MAPA_PRZEGLADOWA.pdf
TIF0003_BOR_ZAJACINSKI_MAPA_PRZEGLADOWA.tif
PDF06-082-0003-Bór_Zajaciński_RODO.pdf


Brzeziny

PDF0004_BRZEZINY_MAPA_PRZEGLADOWA.pdf
TIF0004_BRZEZINY_MAPA_PRZEGLADOWA.tif
PDF06-082-0004-Brzeziny_RODO.pdf


Dąbrowa

PDF0005_DABROWA_MAPA_PRZEGLADOWA.pdf
TIF0005_DABROWA_MAPA_PRZEGLADOWA.tif
PDF06-082-0005-Dąbrowa_RODO.pdf


Górki

PDF0006_GORKI_MAPA_PRZEGLADOWA.pdf
TIF0006_GORKI_MAPA_PRZEGLADOWA.tif
PDF06-082-0006-Górki_RODO.pdf


Kamińsko

PDF0007_KAMINSKO_MAPA_PRZEGLADOWA.pdf
TIF0007_KAMINSKO_MAPA_PRZEGLADOWA.tif
PDF06-082-0007-Kamińsko_RODO.pdf


Kostrzyna

PDF0008_KOSTRZYNA_I_MAPA_PRZEGLADOWA.pdf
TIF0008_KOSTRZYNA_I_MAPA_PRZEGLADOWA.tif
PDF06-082-0008-Kostrzyna_I_RODO.pdf


Kuźnica Nowa

PDF0009_KUZNICA_NOWA_MAPA_PRZEGLADOWA.pdf
TIF0009_KUZNICA_NOWA_MAPA_PRZEGLADOWA.tif
PDF06-082-0009-Kuźnica_Nowa_RODO.pdf


Kuźnica Stara

PDF0010_KUZNICA_STARA_MAPA_PRZEGLADOWA.pdf
TIF0010_KUZNICA_STARA_MAPA_PRZEGLADOWA.tif
PDF06-082-0010-Kuźnica_Stara_RODO.pdf


Ługi-Radły

PDF0011_LUGI_RADLY_MAPA_PRZEGLADOWA.pdf
TIF0011_LUGI_RADLY_MAPA_PRZEGLADOWA.tif
PDF06-082-0011-Ługi_Radły_RODO.pdf


Michalinów

PDF0012_MICHALINOW_MAPA_PRZEGLADOWA.pdf
TIF0012_MICHALINOW_MAPA_PRZEGLADOWA.tif
PDF06-082-0012-Michalinów_RODO.pdf


Mrówczak

PDF0013_MROWCZAK_MAPA_PRZEGLADOWA.pdf
TIF0013_MROWCZAK_MAPA_PRZEGLADOWA.tif
PDF06-082-0013-Mrówczak_RODO.pdf


Podłęże Szlacheckie

PDF0014_PODLEZE_SZLACHECKIE_MAPA_PRZEGLADOWA.pdf
TIF0014_PODLEZE_SZLACHECKIE_MAPA_PRZEGLADOWA.tif
PDF06-082-0014-Podłęże_Szlacheckie_RODO.pdf


Przystajń

PDF0015_PRZYSTAJN_MAPA_PRZEGLADOWA.pdf
TIF0015_PRZYSTAJN_MAPA_PRZEGLADOWA.tif
PDF06-082-0015-Przystajń_RODO.pdf


Siekierowizna

PDF0016_SIEKIEROWIZNA_MAPA_PRZEGLADOWA.pdf
TIF0016_SIEKIEROWIZNA_MAPA_PRZEGLADOWA.tif
PDF06-082-0016-Siekierowizna_RODO.pdf


Stany

PDF0017_STANY_MAPA_PRZEGLADOWA.pdf
TIF0017_STANY_MAPA_PRZEGLADOWA.tif
PDF06-082-0017-Stany_RODO.pdf


Wilcza Góra

PDF0018_WILCZA_GORA_MAPA_PRZEGLADOWA.pdf
TIF0018_WILCZA_GORA_MAPA_PRZEGLADOWA.tif
PDF06-082-0018-Wilcza_Góra_RODO.pdf


Wrzosy

PDF0019_WRZOSY_MAPA_PRZEGLADOWA.pdf
TIF0019_WRZOSY_MAPA_PRZEGLADOWA.tif
PDF06-082-0019-Wrzosy_RODO.pdf