Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu gminy rok 2020

Informacja o  wykonaniu budżetu Gminy Przystajń  za I kwartał 2020 r.

PDFWykonanie budżetu za I kwartał 2020 r..pdf (525,31KB)
PDFRB 27 S za I kw. 2020.pdf (849,78KB)
PDFRb 28 S za I kw 2020.pdf (1,25MB)
PDFRB N za I kw. 2020.pdf (354,08KB)
PDFRB NDS za I kw. 2020.pdf (252,16KB)
PDFRB Z za I kw. 2020.pdf (93,52KB)


Informacja o  wykonaniu budżetu Gminy Przystajń  za II kwartał 2020 r.

PDFWykonanie budżetu za II kwartał 2020 r.pdf (524,35KB)

PDFRB 27 S za II kw 2020.pdf (899,63KB)
PDFRB 28 S za II kw 2020.pdf (1,30MB)
PDFRB N za II kw 2020.pdf (352,54KB)
PDFRB Z za II kw 2020.pdf (94,24KB)
PDFRb NDS za II kw 2020.pdf (251,83KB)


Informacja o  wykonaniu budżetu Gminy Przystajń  za III kwartał 2020 r.

XLSinformacja-o-wykonaniu-budzetu za III kw 2020.xls (31,50KB)

PDFRB 27S za III kwartał 2020.pdf (940,64KB)
PDFRb 28S za III kwartał 2020.pdf (1,34MB)
PDFRb N za III kwartał 2020.pdf (354,56KB)
PDFRb NDS za III kwartał 2020.pdf (252,18KB)
PDFRb Z za III kwartał 2020.pdf (93,69KB)


Informacja o  wykonaniu budżetu Gminy Przystajń  za IV kwartał 2020 r.

XLSinformacja-o-wykonaniu-budzetu za IV kw 2020.xls (31,50KB)

PDFRb 27S za IV kwartał 2020.pdf (800,65KB)
PDFRb 28S za IV kwartał 2020.pdf (1,16MB)
PDFRB Z za IV kwartał 2020.pdf (105,32KB)
PDFRb N za IV kwartał 2020.pdf (263,44KB)
PDFRB NDS za IV kwartał 2020.pdf (160,30KB)


Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2020 rok, oraz informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń za okres 1.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

PDFZarządzenie Nr 37.2021.pdf (8,75MB)

PDFOpinia RIO wykonanie za 2020.pdf (83,42KB)

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok.pdf (4,61MB)


Sprawozdanie finansowe Gminy Przystajń za 2020 r.

PDFZarządzenie nr 61.2021.pdf (17,86MB)

PDFZarządzenie Nr 62.2021.pdf (675,66KB)


Publikacja sprawozdania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

PDFSprawozdanie WGP z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2020 rok - publikacja w Dz.Urz.Woj.Śl..pdf (4,58MB)


Uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Przystajń z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

PDFUchwała Komisji Rewizyjnej.pdf (140,91KB)


Uchwała Nr 4200/VI/108/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przystajń

PDFUchwała RIO Nr 4200VI1082021.pdf (78,60KB)