Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu gminy rok 2019

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2019 rok, oraz informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń za okres 1.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

 PDFZarządzenie nr 30.2020.pdf (52,85KB) 

PDFInformacja opisowa.pdf (502,91KB)
PDFZałącznik nr 1- dochody.pdf (132,89KB)
PDFZałącznik nr 2- wydatki.pdf (186,28KB)
PDFZałącznik nr 3- przychody i rozchody.pdf (33,09KB)
PDFZałącznik nr 4- zadania zlecone.pdf (47,60KB)
PDFZałącznik nr 5- dochody związane z realizacją zadań zleconych.pdf (81,66KB)
PDFZałącznik nr 6- planowane i udzielone dotacje.pdf (71,17KB)
PDFZałącznik nr 7 - zadania i zakupy inwestycyjne.pdf (56,76KB)
PDFZałącznik nr 8- fundusz sołecki.pdf (73,05KB)
PDFZałącznik nr 9- realizacja programów.pdf (99,31KB)
PDFZałącznik nr 10- programy wieloletnie.pdf (106,16KB)
PDFInformacja o stanie mienia komunalnego.pdf (115,84KB)
PDFSprawozdanie GBP.pdf (6,08MB)
PDFSprawozdanie GOKSiR.pdf (2,64MB)

Publikacja sprawozdania w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego:

PDFPublikacja sprawozdania (4,32MB)


Uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Przystajń z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

PDFUchwała Komisji Rewizyjnej (259,23KB)


Uchwała Nr 4200/VI/101/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przystajń

PDFUchwała RIO nr 4200.VI.101.2020.pdf (79,30KB)


Sprawozdanie finansowe  Gminy Przystajń za  2019 r.

PDFSprawozdanie finansowe Gminy Przystajn za 2019 r..PDF (3,67MB)