Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Montaż instalacji fotowoltaicznych na 4 obiektach użyteczności publicznej w Gminie Przystajń

LOGO Projekty.jpeg

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
Nazwa projektu: Montaż instalacji fotowoltaicznych na 4 obiektach użyteczności publicznej w Gminie Przystajń
Nazwa Beneficjenta: Gmina Przystajń
Wartość projektu: 587 430,90 zł
Wartość dofinansowania: 469 944,72 zł

 

  W ramach projektu planowane są następujące roboty:
Zaprojektowanie instalacji na 4 obiektach użyteczności publicznej

Montaż instalacji fotowoltaicznych na 4 obiektach użyteczności publicznej

o łącznej mocy 94 kWp: Ujęcie Wody w Przystajni, Ujęcie Wody w Borze Zajacińskim, Szkoła Podstawowa w Przystajni

 

Realizacja projektu ma za zadanie odpowiedzieć na zidentyfikowane problemy, których skutkiem jest:

wysoka emisja gazów cieplarnianych,

duża energochłonność budynków oraz wysokie zapotrzebowanie na energię elektryczną – niski udział energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

niska świadomość ekologiczna społeczeństwa dot. możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a tym samym obniżenia rachunków za dostawę energii elektrycznej.

 

Celem głównym projektu jest: poprawa efektywności energetycznej budynków i wzrost produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w gminie Przystajń w wyniku dostawy i montażu paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej, a w konsekwencji zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery (w tym: CO2 i pyłu PM10).

Oddziaływanie proj.:

wzrost produkcji energii elektrycznej z OZE,

relatywne zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją budynków użyteczności publicznej (zmniejszenie kosztów energii elektrycznej, dzięki zwiększeniu udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych),

oszczędność zasobów kopalin - węgla kamiennego zasilającego elektrownię dostarczającą energię elektryczną odbiorcom na terenie gminy,

poprawa świadomości ekologicznej społeczeństwa,

ograniczenie zmian klimatycznych, w tym globalnego ocieplenia.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 RIT Subregionu Północnego
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie
www.rpo.slaskie.pl

 

Wersja pdf do pobrania:

PDFMontaż instalacji fofowoltaicznych.pdf