Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta 2020 r. (51-100)

Zarządzenie nr 51/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok

PDFZarządzenie nr 51.pdf


Zarządzenie nr 52/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie nr 52.2020.pdf
PDFZałączniki 1-5 do 52.2020.pdf


Zarządzenie nr 53/2020 z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie odpłatnego przyjmowania przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpadów z działalności rolniczej niestanowiących odpadów komunalnych

PDFZarządzenie nr 53.2020.pdf


Zarządzenie nr 54/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. na terenie Gminy Przystajń

PDFZarządzenie nr 54.2020.pdf


Zarządzenie nr 55/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie nr 55.2020.pdf


Zarządzenie nr 56/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 r.

PDFZarządzenie nr 56.2020.pdf


Zarządzenie nr 57/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie nr 57.2020.pdf


Zarządzenie nr 58/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania komisji do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - lokalu użytkowego z ułamkowym udziałem w wysokości 2730/10000 w prawie własności części wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu - działki nr ewid.415/7 w m. Podłęże Szlacheckie

PDFZarządzenie nr 58.2020.pdf


Zarządzenie nr 59/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Przystajń

PDFZarządzenie nr 59.2020.pdf


Zarządzenie nr 60/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok

PDFZarządzenie nr 60.2020.pdf


Zarządzenie nr 61/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r.  w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie nr 61.2020.pdf


Zarządzenie nr 62/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń

PDFZarządzenie nr 62.2020.pdf


Zarządzenie nr 62A/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 r.

PDFZarządzenie nr 62A.2020.pdf


Zarządzenie nr 63/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie nr 63.2020.pdf


Zarządzenie nr 64/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przystajń

PDFZarządzenie nr 64.2020.pdf


Zarządzenie nr 65/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok

PDFZarządzenie nr 65.2020.pdf


Zarządzenie nr 66/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie nr 66.2020.pdf


Zarządzenie nr 67/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń

PDFZarządzenie nr 67.2020.pdf


Zarządzenie nr 68.2020 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie powołania członków komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie nr 68.2020.pdf


Zarządzenie nr 69.2020 z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok

PDFZarządzenie nr 69.2020.pdf


Zarządzenie nr 70.2020 z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie nr 70.2020.pdf


Zarządzenie nr 71.2020 z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie nr 71.2020.pdf


Zarządzenie nr 72.2020 z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok

PDFZarządzenie nr 72.2020.pdf


Zarządzenie nr 73.2020 z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie nr 73.2020


Zarządzenie nr 74.2020 z dnia 29 lipca 2020 r.  w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego pk. „WARTA 2020”

PDFZarządzenie nr 74.2020.pdf


Zarządzenie nr 75.2020 z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 88/2011 Wójta Gminy Przystajń z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy Przystajń

PDFZarządzenie nr 75.2020.pdf


Zarządzenie nr 76.2020 z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 72.2020  z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 76.2020.pdf


Zarządzenie nr 77.2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 77.2020.pdf


Zarządzenie nr 78.2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie Nr 78.2020.pdf
PDFZałącznik nr 1 do 78.2020.pdf
PDFZałącznik nr 2 do 78.2020.pdf
PDFZałącznik nr 3 do 78.2020.pdf


Zarządzenie nr 79.2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie: ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania komisji do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - lokalu użytkowego z ułamkowym udziałem w wysokości 2730/10000 w prawie własności części wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu – działki nr ewid. 415/7 w m. Podłęże Szlacheckie

PDFZarządzenie nr 79.2020.pdf


Zarządzenie nr 80.2020 z dnia 30 sierpnia 2020 r. w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2020 r. oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020 - 2028

PDFZarządzenie nr 80.2020.pdf

XLSXZałącznik nr 1 do WPF.xlsx
XLSXZałącznik nr 2 do WPF.xlsx


Zarządzenie nr 81.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 88/2011 Wójta Gminy Przystajń z dnia 27 grudnia 2011 r.  w sprawie instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg  rachunkowych w Urzędzie Gminy Przystajń

PDFZarządzenie nr 81.2020.pdf


Zarządzenie nr 82.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.  w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok

PDFZarządzenie nr 82.2020.pdf


Zarządzenie nr 83.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie nr 83.2020.pdf
PDFZałącznik nr 1 do 83.2020.pdf
PDFZałącznik nr 2 do 83.2020.pdf
PDFZałącznik nr 3 do 83.2020.pdf


Zarządzenie nr 84.2020 z dnia 10 września  2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych stanowiących własność Gminy Przystajń

PDFZarządzenie nr 84.2020.pdf


Zarządzenie nr 85.2020 z dnia 14 września  2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok

PDFZarządzenie nr 85.2020


Zarządzenie nr 86.2020 z dnia 14 września  2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie nr 86.2020.pdf
PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia 86.2020 dochody GOPS
PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia 86.2020 wydatki UG
PDFZałącznik nr 2 do zarządzenia 86.2020 wydatki GPP
PDFZałącznik nr 3 do zarządzenia 86.2020 wydatki SP
PDFZałącznik nr 4 do zarządzenia 86.2020 wydatki PSP


Zarządzenie nr 87.2020 z dnia 21 września 2020 r.  w  sprawie: określenia założeń do projektu budżetu Gminy Przystajń na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej

PDFZarządzenie nr 87.2020.pdf

PDFZalącznik do 87.2020.pdf


Zarządzenie nr 88.2020 z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok

PDFZarządzenie nr 88.2020.pdf


Zarządzenie nr 89.2020 z dnia 21 września  2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie nr 89.2020.pdf

PDFZałącznik nr 1 do 89.2020.pdf
PDFZałącznik nr 2 do 89.2020.pdf


Zarządzenie nr 90.2020 z dnia 28 września  2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie nr 90.2020.pdf
PDFZałącznik nr 1 do 90.2020.pdf
PDFZałącznik nr 2 do 90.2020.pdf


Zarządzenie nr 91.2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok

PDFZarządzenie nr 91.2020.pdf


Zarządzenie nr 92.2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie nr 92.2020.pdf
PDFZałącznik nr 1 do 92.2020.pdf
PDFZałącznik nr 2 do 92.2020.pdf
PDFZałącznik nr 3 do 92.2020.pdf


Zarządzenie nr 93.2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury wewnętrznej raportowania schematów podatkowych w Urzędzie Gminy Przystajń i jednostkach budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie nr 93.2020.pdf


Zarządzenie nr 94.2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 132/2016 Wójta Gminy Przystajń z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Przystajń

PDFZarządzenie nr 94.2020.pdf

PDFZałącznik nr 1 do 94.2020.pdf
PDFZałącznik nr 2 do 94.2020.pdf


Zarządzenie nr 95.2020 z dnia 2 października  2020 r. w sprawie rodzaju i form wprowadzanych ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Przystajń w związku z wystąpieniem epidemii SARS-CoV-2

PDFZarządzenie nr 95.2020.pdf


Zarządzenie nr 96.2020 z dnia 9 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok

PDFZarządzenie nr 96.2020.pdf


Zarządzenie nr 97.2020 z dnia 9 października 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie nr 97.2020.pdf

PDFZałącznik nr 1 do 97.2020.pdf
PDFZałącznik nr 2 do 97.2020.pdf
PDFZałącznik nr 3 do 97.2020.pdf
PDFZałącznik nr 4 do 97.2020.pdf


Zarządzenie nr 98.2020 z dnia 9 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 131/2019 z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT 

PDFZarządzenie nr 98.2020.pdf


Zarządzenie nr 99.2020 z dnia 20 października 2020 r. w  sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Przystajń w sprawie programu współpracy Gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

PDFZarządzenie nr 99.2020.pdf

PDFProgram współpracy na rok 2021
PDFFormularz konsultacji.pdf


Zarządzenie nr 100.2020 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok

PDFZarządzenie nr 100.2020.pdf