Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta 2020 r. (1-50)

Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 20120 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok. 

PDFZarządzenie nr 1.2020.pdf
PDFZałącznik nr 1.pdf
PDFZałącznik nr 2.pdf
PDFZałącznik nr 3.pdf
PDFZałącznik nr 4.pdf
PDFZałącznik nr 5.pdf
PDFZałącznik nr 6.pdf
PDFZałącznik nr 7.pdf
PDFZałącznik nr 8.pdf
PDFZałącznik nr 9.pdf
PDFZałącznik nr 10.pdf
PDFZałącznik nr 11.pdf
PDFZałącznik nr 12 i 13.pdf 


Zarządzenie nr 2/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanego do realizacji w 2020 roku.

PDFZarządzenie 2.2020.pdf 


Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020-2028.

PDFZarządzenie 3.2020.pdf 


Zarządzenie nr 4/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przystajń ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przy udziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w roku 2020.

PDFZarządzenie 4.2020.pdf 


Zarządzenie nr 5/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrywania i oceny wniosków właścicieli nieruchomości o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przystajń ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przy udziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w roku 2020.

PDFZarządzenie 5.2020.pdf 


Zarządzenie nr 6/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 r.

PDFZarządzenie 6.2020.pdf 


Zarządzenie nr 7/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.

PDFZarządzenie 7.2020.pdf 

PDFZałącznik Nr 1 7.2020.pdf
PDFZałącznik Nr 2 7.2020.pdf 


Zarządzenie nr 8/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb wychowanków oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim.

PDFZarządzenie 8.2020.pdf 

PDFZałącznik Nr 1 8.2020.pdf
PDFZałącznik Nr 2 8.2020.pdf 


Zarządzenie nr 9/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb wychowanków Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni.

PDFZarządzenie 9.2020.pdf 

PDFZałącznik Nr 1 9.2020.pdf 


Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do dokonania oceny i wyboru ofert złożonych na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Przystajń planowanego do realizacji w 2020 r.

PDFZarządzenie 10.2020.pdf 

PDFZałącznik do 10.2020.pdf 


Zarządzenie nr 11/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 r.

PDFZarządzenie 11.2020.pdf 


Zarządzenie nr 12/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.

PDFZarządzenie 12.2020.pdf 

PDFZałącznik Nr 1 12.2020.pdf
PDFZałącznik Nr 2 12.2020.pdf
PDFZałącznik Nr 3 12.2020.pdf 


Zarządzenie nr 13/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Przystajń i Urzędu Gminy Przystajń oraz jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez Urząd Gminy Przystajń.

PDFZarządzenie 13.2020.pdf 

PDFZałącznik do 13.2020.pdf 


Zarządzenie nr 14/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.

PDFZarządzenie 14.2020.pdf 

PDFZałącznik do 14.2020.pdf 


Zarządzenie nr 15/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 r.

PDFZarządzenie 15.2020.pdf 


Zarządzenie nr 16/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.

PDFZarządzenie 16.2020.pdf 


Zarządzenie nr 17/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I szkół podstawowych w Gminie Przystajń na rok szkolny 2020/2021.

PDFZarządzenie 17.2020.pdf 


Zarządzenie nr 18/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Przystajń na rok szkolny 2020/2021.

PDFZarządzenie 18.2020.pdf 


Zarządzenie nr 19/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 r.

PDFZarządzenie 19.2020.pdf


Zarządzenie nr 20/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.

PDFZarządzenie 20.2020.pdf 

PDFZałacznik nr 1 do 20.2020.pdf
PDFZałacznik nr 2 do 20.2020.pdf 


Zarządzenie nr 21/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 r.

PDFZarządzenie 21.2020.pdf 


Zarządzenie nr 22/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.

PDFZarządzenie 22.2020.pdf 

PDFZałacznik nr 1 do 22.2020.pdf
PDFZałacznik nr 2 do 22.2020.pdf 


Zarządzenie nr 23/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal użytkowy z ułamkowym udziałem w wysokości 2730/10000 w prawie własności części wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu - działki nr ewid. 415/7 w m. Podłęże Szlacheckie oraz działka nr ewid.502/8 w m. Ługi-Radły.

PDFZarządzenie 23.2020.pdf 

PDFZałacznik do 23.2020.pdf 


Zarządzenie nr 24/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Przystajń zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

PDFZarządzenie 24.2020.pdf 


Zarządzenie nr 25/2020 z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń na 2020 r.

PDFZarządzenie 25.2020.pdf 

PDFZałacznik nr 1 do 25.2020.pdf
PDFZałacznik nr 2 do 25.2020.pdf 


Zarządzenie nr 26/2020 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 r.

PDFZarządzenie 26.2020.pdf 


Zarządzenie nr 27/2020 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych.

PDFZarządzenie 27.2020.pdf 

PDFZałącznik do 27.2020.pdf 


Zarządzenie nr 28/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Przystajń w sprawie programu współpracy Gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

PDFZarządzenie 28.2020.pdf 


Zarządzenie nr 29/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w informacji o rodzajach, ilości i miejscach występowania azbestu.

PDFZarządzenie 29.2020.pdf 


Zarządzenie nr 30/2020 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2019 rok, oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń za okres 1.01.2019 r. - 31.12.2019 r. 

PDFZarządzenie nr 30.2020.pdf 

PDFInformacja opisowa.pdf
PDFZałącznik nr 1- dochody.pdf
PDFZałącznik nr 2- wydatki.pdf
PDFZałącznik nr 3- przychody i rozchody.pdf
PDFZałącznik nr 4- zadania zlecone.pdf
PDFZałącznik nr 5- dochody związane z realizacją zadań zleconych.pdf
PDFZałącznik nr 6- planowane i udzielone dotacje.pdf
PDFZałącznik nr 7 - zadania i zakupy inwestycyjne.pdf
PDFZałącznik nr 8- fundusz sołecki.pdf
PDFZałącznik nr 9- realizacja programów.pdf
PDFZałącznik nr 10- programy wieloletnie.pdf
PDFInformacja o stanie mienia komunalnego.pdf
PDFSprawozdanie GBP.pdf
PDFSprawozdanie GOKSiR.pdf


Zarządzenie nr 31/2020 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.

PDFZarządzenie nr 31.2020.pdf

PDFZałącznik nr 1 - wydatki UG do Zarządzenia nr 31.2020.pdf
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 31.2020.pdf
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr 31.2020.pdf 


Zarządzenie nr 32/2020 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 r. 

PDFZarządzenie nr 32.2020.pdf 


Zarządzenie nr 33/2020 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń. 

PDFZarządzenie nr 33.2020.pdf
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 33.2020.pdf 


Zarządzenie nr 34/2020 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. 

PDFZarządzenie nr 34.2020.pdf 


Zarządzenie nr 35/2020.


Zarządzenie nr 36/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 r. 

PDFZarządzenie nr 36.2020.pdf 


Zarządzenie nr 37/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń. 

PDFZarządzenie nr 37.2020.pdf
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37.2020.pdf
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenie nr 37.2020.pdf
PDFZałącznik nr 3 do Zarządzenie nr 37.2020.pdf 


Zarządzenie nr 38/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych stanowiących własność Gminy Przystajń. 

PDFZarządzenie nr 38.2020.pdf 


Zarządzenie nr 39/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni za 2019 rok.

PDFZarządzenie nr 39.2020.pdf

PDFZałącznik do Zarządzenie nr 39.2020.pdf 


Zarządzenie nr 40/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni za 2019 rok.

PDFZarządzenie nr 40.2020.pdf 


Zarządzenie nr 41/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw przez samochody pożarnicze i sprzęt silnikowy będący na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przystajń.

PDFZarządzenie nr 41.2020.pdf 

PDFZałącznik do Zarządzenia nr 41.2020.pdf 


Zarządzenie nr 42/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 r.

PDFZarządzenie nr 42.2020.pdf


Zarządzenie nr 43/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.

PDFZarządzenie nr 43.2020.pdf

PDFZałącznik nr 1 do 43.2020.pdf 

PDFZałącznik nr 2 do 43.2020.pdf

PDFZałącznik nr 3 do 43.2020.pdf

PDFZałączik nr 4 do 43.2020.pdf


Zarządzenie nr 44/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 r.

PDFZarządzenie nr 44.2020.pdf


Zarządzenie nr 45/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.

PDFZarządzenie nr 45.2020.pdf

PDFZałącznik nr 1 do 45.2020.pdf 

PDFZałącznik nr 2 do 45.2020.pdf


Zarządzenie nr 46/2020 z dnia 20 kwietnia  2020 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Przystajń za 2019 r.

PDFZarządzenie 46.2020.PDF


Zarządzenie nr 47/2020 z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 roku. 

PDFZarządzenie nr 47.2020.pdf


Zarządzenie nr 48/2020 z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie nr 48.2020.pdf
PDFZałącznik nr 1 do 48.2020 UG.pdf
PDFZałącznik nr 1 do 48.2020 GOPS.pdf


Zarządzenie nr 49/2020 z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej sprzętu obrony cywilnej

PDFZarządzenie nr 49.2020.pdf


Zarządzenie nr 50/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020-2028

PDFZarządzenie nr 50.2020.pdf