Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej - Rynku w Przystajni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców

LOGO Projekty.jpeg
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
Nazwa projektu: Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej - Rynku w Przystajni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców
Nazwa Beneficjenta: Gmina Przystajń
Wartość projektu: 1 867 561,72 zł
Wartość dofinansowania: 963 848,60 zł

  W ramach projektu planowane są następujące roboty:
1. Prace architektoniczne i konstrukcyjne
2. Instalacje sanitarne
3. Instalacje elektryczne, oświetlenie i monitoring
4. Wyposażenie przestrzeni: fontanna i inna mała architektura

 

Cel projektu: integracja i aktywizacja społeczno – gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowany obszar Gminy Przystajń poprzez zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej – Rynku w Przystajni. Projekt umożliwi stworzenie warunków mających na celu wdrożenie programu aktywizacji społecznej, w tym niwelację zidentyfikowanych problemów na zdegradowanym obszarze oraz przyczyni się do objęcia wsparciem grupy docelowej w ramach projektów komplementarnych realizowanych z EFS. Projekt jest spójny z celami RPO WSL 2014-2020, dz. 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, cel szczeg. Zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 RIT Subregionu Północnego
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl