Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni ul. Targowa 6

 
LOGO Projekty.jpeg
 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni ul. Targowa 6
Nazwa Beneficjenta: Gmina Przystajń
Wartość projektu: 440 916,60 zł
Wartość dofinansowania: 353 295,36 zł
 
  W ramach projektu planowane są następujące roboty:
Termomodernizacja obiektu - ocieplenie przegród - ścian oraz stropodachu;
Wymiana okien na okna o współczynniku U = 1,1 z PCV
Modernizacja instalacji c.o.
Wymiana oświetlenia na energooszczędne LED
 
Wymiana źródła ciepła na piec węglowy.

 

Realizacja projektu ma za zadanie odpowiedzieć na zidentyfikowane problemy, których skutkiem jest: • zanieczyszczenie środowiska naturalnego (zwłaszcza powietrza atmosferycznego) w wyniku emisji zanieczyszczeń do atmosfery zwłaszcza: CO2 i pyłów, • duża energochłonność budynków, • niedostateczny komfort użytkowników obiektów oraz zagrożenie dla zdrowia lokalnej społeczności. 

 

Celem głównym projektu jest: poprawa  efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Przystajń w wyniku termomodernizacji budynku użyteczności publicznej – gminnego przedszkola w Przystajni, a w konsekwencji zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i zanieczyszczenia powietrza.

 

 Oddziaływanie projektu: • poprawa świadomości ekologicznej społeczeństwa, • ograniczenie zmian klimatycznych, • poprawa oceny atrakcyjności gminy i jej wizerunku jako miejsca wartego odwiedzania, inwestowania, zamieszkania, • zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem obiektu (zmniejszenie kosztów ogrzewania i oświetlenia), • znaczne polepszenie warunków pracy i komfortu użytkowników budynku, • poprawa stanu zdrowia mieszkańców, w tym zmniejszenie ryzyka chorób związanych z zanieczyszczeniem środowiska.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 RIT Subregionu Północnego
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl