Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzje środowiskowe

  Obwieszczenie - Wójt Gminy Przystajń zawiadamia, że w toku prowadzonego przez Burmistrza Miasta Olesno postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Bodzanowice km 35+555 wraz z przebudową drogi" na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, Wójt Gminy Przystajń wydał postanowienie znak: RI-PŚ.6220.1.2023 z dnia 01.02.2023 r. w którym zaopiniował pozytywnie przedmiotowe przedsięwzięcie.

PDFObwieszczenie - Przebudowa mostu w Bodzanowicach.pdf (67,12KB)


Zawiadomienie Burmistrza Olesna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Bodzanowice km 35+555 wraz z przebudową drogi"


Obwieszczenie - Wójt Gminy Przystajń zawiadamia , że dnia 17.10.2022 r. na wniosek Piotra Szczepankiewicza, ul. Spacerowa 5, 25-026 Kielce - działającego w imieniu i na rzecz Gminy Przystajń. została wydana decyzja RI-PŚ.6220.2.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Wykonaniu urządzenia wodnego – ujęcia wody z utworów jury dolnej w Przystajni, na działce ewid. nr 998/2 obręb Przystajń”

PDFObwieszczenie po wydaniu decyzji - Ujęcie wody.pdf (139,63KB)


Obwieszczenie - Wójt Gminy Przystajń zawiadamia Strony postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek Piotra Szczepankiewicza, ul. Spacerowa 5, 25-026 Kielce, o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wody z utworów jury dolnej w Przystajni, na działce ewid. nr 998/2 obręb Przystajń "

PDFObwieszczenie - zakończenie postępowania dowodowego.pdf (124,80KB)


Obwieszczenie - Wójt Gminy Przystajń zawiadamia , że dnia 25.07.2022 r. wpłynął wniosek Piotra Szczepankiewicz, ul. Spacerowa 5, 25-026 Kielce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:  „wykonaniu urządzenia wodnego – ujęcia wody z utworów jury dolnej w Przystajni, na działce ewid. nr 998/2 obręb Przystajń”


Obwieszczenie - Wójt Gminy Przystajń zawiadamia, że dnia 01.04.2022 r. na wniosek firmy Solaris Ventum sp. z o.o., 03-736 Warszawa, ul. Plac Konesera 12 bud. M została wydana decyzja RI-PŚ.6220.1.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie infrastruktury produkcyjnej służącej do wytwarzania, magazynowania i przesyłu energii elektrycznej na działkach nr ewidencyjny 20, 19/7, 15/5, 13/8, 11/44 obręb Przystajń”

PDFObwieszczenie po zakończeniu postępowania - Solaris Ventum.pdf (146,73KB)


Obwieszczenie - Wójt Gminy Przystajń zawiadamia, że dnia 28.06.2021 r. wpłynął wniosek Solaris Ventum Sp. z o.o. ul. Plac Konesera 12 bud. M, 03-736 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie infrastruktury produkcyjnej służącej do wytwarzania , magazynowania i przesyłu energii elektrycznej na działkach nr ewidencyjny 20, 19/7, 15/5, 13/8, 11/44 obręb Przystajń”

PDFobwieszczenie.pdf (105,06KB)


Obwieszczenie - Wójt Gminy Przystajń zawiadamia, że została wydana decyzja RI-PŚ.6220.1.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: " Budowie tranzytu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków Kostrzyna - Kuźnica Stara realizowanego przez Gminę Przystajń"


Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach wydania decyzji środowiskowej dla zmiany sposobu użytkowania warsztatu napraw samochodów na stację demontażu pojazdów w m. Michalinów, działka nr ewid. 46/4

PDFObwieszczenie o przystąpieniu dz nr 46.4 Michalinów.pdf (73,90KB)


Decyzja - środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów w Dąbrowie 71A gmina Przystajń na działce o nr ewid. 388/1 obręb Dąbrowa

PDFDecyzja przetwarzanie odpadów Dąbrowa.pdf (134,06KB)


Obwieszczenie - Wójt Gminy Przystajń zawiadamia, że została wydana decyzja RI-PŚ.6220.1.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „zmianie sposobu użytkowania warsztatu napraw samochodów na stacje demontażu pojazdów w miejscowości Michalinów” zlokalizowanej na działce o nr ewid. 46/6 obręb Michalinów.

PDFObwieszczenie.pdf (59,96KB)


Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : „budowie tranzytu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków Kostrzyna – Kuźnica Stara realizowanego przez Gminę Przystajń”

PDFObwieszczenie.pdf (104,90KB)