Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokoły z sesji Rady Gminy 2020 r.

Protokoły 2020 r. 

Protokół nr XV.2020 z XV sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 27 stycznia 2020 r.

PDFProtokół XV.2020.pdf
PDFSprawozdanie Wójta XV.2020.pdf
PDFGłosowanie imienne XV.2020.pdf


Protokół nr XVI.2020 z XVI sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 2 marca 2020 r.

PDFProtokół XVI.2020.pdf
PDFSprawozdanie Wójta XVI.2020.pdf
PDFGłosowanie imienne XVI.2020.pdf
PDFSprawozdanie z realizacji Programu Karta Dużej Rodziny za 2019 r.pdf
PDFSprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządzowymi za 2019 r.pdf
PDFSprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 r.pdf


Protokół nr XVII.2020 z XVII sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 30 marca 2020 r.

PDFProtokół XVII.2020.pdf
PDFSprawozdanie Wójta XVII.2020.pdf
PDFGłosowanie imienne VII.2020


Protokół nr XVIII.2020 z XVIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 11 maja 2020 r.

PDFProtokół XVIII.2020.pdf

PDFSprawozdanie Wójta XVIII.2020.pdf
PDFGłosowanie imienne XVIII.2020.pdf
PDFSprawozdanie z działalności jednostek ochrony przeciwpożarowej za 2019 r.pdf
PDFSprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 r.pdf
PDFSprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 r.pdf


Protokół nr XIX.2020 z XIX sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 8 czerwca 2020 r.

PDFProtokół XIX.2020.pdf
PDFGłosowanie imienne XIX.pdf
PDFSprawozdanie Wójta XIX.pdf
PDFSprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok.pdf
PDFSprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni za 2019 rok.pdf


Protokół nr XX.2020 z XX sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 20 lipca 2020 r.

PDFPROTOKÓŁ Nr XX.2020.pdf

PDFGłosowanie imienne XX.2020.pdf
PDFSprawozdanie wójta XX.2020.pdf

PDFSprawozdanie GOKSiR w Przystajni za 2019 rok.pdf


Protokół nr XXI.2020 z XXI sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 14 września 2020 r.

PDFPROTOKÓŁ Nr XXI.2020.pdf
PDFSprawozdanie Wójta XXI.2020
PDFGłosowanie imienne XXI.2020


Protokół nr XXII.2020 z XXII sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 28 września 2020 r.

PDFPROTOKÓŁ Nr XXII.2020.pdf
PDFSprawozdanie wójta XXII.2020.pdf
PDFGłosowania imienne XXII.2020


Protokół nr XXIII.2020 z XXIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 16 listopada 2020 r.

PDFPROTOKÓŁ Nr XXIII.2020.pdf

PDFSprawozdanie Wójta XXIII.2020.pdf
PDFGłosowanie imienne XXIII.2020.pdf

PDFSprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019-2020.pdf
PDFBór egzamin i sukcesy.pdf
PDFPrzystajń egzamin i sukcesy.pdf
 


Protokół nr XXIV.2020 z XXIV sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 29 grudnia 2020 r.

PDFPROTOKÓŁ Nr XXIV.2020.pdf

PDFGłosowanie imienne XXIV.2020.pdf
PDFSprawozdanie Wójta XXIV.2020.pdf