Sołectwa

Wykaz sołectw i sołtysów 2024-2029

L.p.

Nazwa Sołectwa

Miejscowości wchodzące w skład Sołectwa

Nazwisko i imię Sołtysa

1.

ANTONÓW

Antonów

Sas Dominik

2.

BÓR ZAJACIŃSKI

Bór Zajaciński

Chrzęstek Anna

3.

BRZEZINY

Brzeziny

Chamela Edward

4.

DĄBROWA

Dąbrowa

Brodziak Jolanta

5.

GÓRKI

Górki

Jelonek Jadwiga

6.

KAMIŃSKO

Kamińsko

Chrzęstek Sławomir

7.

KOSTRZYNA

Kostrzyna

Wręczycki Remigiusz

8.

KUŹNICA NOWA

Kuźnica Nowa

Spalik Jadwiga

9.

KUŹNICA STARA

Kuźnica Stara

Marczak Grażyna

10.

ŁUGI-RADŁY

Ługi-Radły

Janik Danuta

11.

MRÓWCZAK

Mrówczak

Paliwoda Aleksandra

12.

PODŁĘŻE SZLACHECKIE

Michalinów, Podłęże Szlacheckie

Wróbel Marcin

13.

PRZYSTAJŃ

Bagna, Przystajń

Tomziński Szymon

14.

SIEKIEROWIZNA

Siekierowizna

Kudliński Mirosław

15.

STANY

Stany

Bromberg Anna

16.

WILCZA GÓRA

Wilcza Góra

Marczak Zbigniew

17.

WRZOSY

Wrzosy

Olczyk Sławomir