Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Taryfa za wodę obowiązująca na terenie Gminy Przystajń

Na mocy art. 24e ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757) w dniu 27 czerwca 2024 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszona została decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Przystajń z wniosku Gminy Przystajń.

Taryfa wchodzi w życie z dniem 5 lipca 2024 r.

Z dniem wejścia w życie niniejszej taryfy przestają obowiązywać postanowienia taryfy poprzedniej.

Taryfa za wodę do pobrania:


Na okres od dnia 04.08.2021 r. do dnia 03.08.2024 r. na terenie Gminy Przystajń ustalona została nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, okres obowiązywania poprzedniej taryfy za wodę przedłużono ze względu na postępowanie taryfowe do 03.08.2021 roku.

Do pobrania: 

lub z BIP PGW Wody Polskie w Poznaniu: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-poznaniu-taryfy/decyzja-po-rzt-70-318-2021-d-ph.html


Na okres 3 lat na terenie Gminy Przystajń ustalona została nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, okres obowiązywania poprzedniej taryfy za wodę został skrócony do 10.06.2018 roku.

Do pobrania: 

lub z BIP PGW Wody Polskie w Poznaniu: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-poznaniu-taryfy/decyzja-po-ret-070-130-2-2018-zg.html