Przerwy technologiczne w dostawach wody - ujęcie wody w Borze Zajacińskim

Przypomnienie dla odbiorców wody:

Informujemy, że występuje okresowa przerwa technologiczna w dostawach wody ze względu na płukanie filtrów na stacji uzdatniania wody w Borze Zajacińskim. Płukanie filtrów jest przeprowadzane systematycznie około godziny 16.00 co dwa tygodnie we wtorki i trwa od 1 godziny do 2 godzin. W sporadycznych przypadkach płukania są prowadzone w innych terminach wg poniższego harmonogramu.

Dotyczy miejscowości zasilanych w wodę ze stacji uzdatniania wody w Borze Zajacińskim tj.: Bór Zajaciński, Dąbrowa, Ługi-Radły, Kamińsko. 

Harmonogram płukań:

11.01.2022r.  godzina 16 - 18
25.01.2022r.  godzina 16 - 18
08.02.2022r.  godzina 7 - 9
22.02.2022r.  godzina 16 - 18
22.03.2022r.  godzina 16 - 18
05.04.2022r.  godzina 16 - 18
19.04.2022r.  godzina 16 - 18
03.05.2022r.  godzina 8 - 10
17.05.2022r.  godzina 16 - 18
31.05.2022r.  godzina 8 - 10
14.06.2022r.  godzina 8 - 10
28.06.2022r.  godzina 16 - 18

05.07.2022r. godz. 16 - 18
12.07.2022r. godz. 16 - 18
19.07.2022r. godz. 16 - 18
26.07.2022r. godz. 8 - 10
10.08.2022r. godz. 16 - 18
23.08.2022r. godz. 16 - 18

06.09.2022r. godz. 8 -10
20.09.2022r. godz. 16 - 18
04.10.2022r. godz. 16 - 18
18.10.2022r. godz. 8 - 10

08.11.2022r. godz. 16 -18
29.11.2022r. godz. 8 - 10
20.12.2022r. godz. 16 - 18

10.01.2023r. godz. 8 - 10
31.01.2023r. godz. 16 - 18
21.02.2023r. godz. 16 - 18