Przerwy technologiczne w dostawach wody - ujęcie wody w Borze Zajacińskim

Przypomnienie dla odbiorców wody:

Informujemy, że występuje okresowa przerwa technologiczna w dostawach wody ze względu na płukanie filtrów na stacji uzdatniania wody w Borze Zajacińskim. Płukanie filtrów jest przeprowadzane systematycznie około godziny 16.00 co dwa tygodnie we wtorki i trwa od 1 godziny do 2 godzin. W sporadycznych przypadkach płukania są prowadzone w innych terminach wg poniższego harmonogramu.

Dotyczy miejscowości zasilanych w wodę ze stacji uzdatniania wody w Borze Zajacińskim tj.: Bór Zajaciński, Dąbrowa, Ługi-Radły, Kamińsko. 

Harmonogram płukań:

10.01.2023r. godz. 8 - 10
31.01.2023r. godz. 16 - 18
21.02.2023r. godz. 16 - 18

14.03.2023r. od godz. 8 - 10
04.04.2023r. od godz. 16 - 18
25.04.2023r. od godz. 16 - 18

16.05.2023r. godz. 8 - 10
06.06.2023r. godz. 8 - 10

13.06.2023r. godz. 16 - 18
20.06.2023r. godz. 16 - 18

27.06.2023r. godz. 16 - 18

04.07.2023r. godz. 8 - 10
11.07.2023r. godz. 16 - 18
18.07.2023r. godz. 16 - 18
25.07.2023r. godz. 16 - 18

04.08.2023r. godz. 8 - 10
19.08.2023r. godz. 8 - 10
29.08.2023r. godz. 8 - 10

12.09.2023r. godz. 16 - 18
26.09.2023r. godz. 16 - 18
10.10.2023r. godz. 16 - 18
24.10.2023r. godz. 16 - 18

07.11.2023r. godz. 16 - 18
21.11.2023r. godz. 16 - 18
05.12.2023r. godz. 16 - 18
19.12.2023r. godz. 16 - 18

02.01.2024r. godz. 16-18
16.01.2024r. godz. 16-18
30.01.2024r. godz. 16-18
13.02.2024r. godz. 16-18
27.02.2024r. godz. 16-18