Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opinie RIO 2024 rok

Uchwała Nr 4200/VI/210/2023 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przystajń projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem

PDFUCHWALA_4200-VI-210-2023_1_akt.pdf (80,76KB)


Uchwała Nr 4200/VI/211/2023 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok Gminy Przystajń

PDFUCHWALA_4200-VI-211-2023_1_akt.pdf (84,17KB)


Uchwała Nr 4200/VI/212/2023 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przystajń projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2024-2032

PDFUCHWALA_4200-VI-212-2023_1_akt.pdf (83,42KB)


Uchwała Nr 4200/VI/30/2024 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2024 rok Gminy Przystajń

PDFUCHWALA_4200-VI-30-2024_1_akt.pdf (84,97KB)


Uchwała Nr 4200/VI/31/2024 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przystajń wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

PDFUCHWALA_4200-VI-31-2024_1_akt.pdf (81,02KB)