Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory Samorządowe 2024

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego

PDFObwieszczenie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego.pdf (3,64MB)

Wyciąg z obwieszczenia dotyczący gminy Przystajń:

PDFwyciąg obwieszczenia wybory do rady gminy.pdf (141,24KB)


Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa śląskiego

PDFObwieszczenie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa śląskiego.pdf (342,05KB)

Wyciąg z obwieszczenia dotyczący gminy Przystajń:

PDFwyciąg obwieszczenia wybory wójta gminy.pdf (113,15KB)


Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy OKW w dniu głosowania 7 kwietnia 2024 roku

PDFinformacja_o_godzinach_pracy_komisji.pdf (82,76KB)


Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy Przystajń

PDFInformacja-aktualne_sklady_ObKW_20240404_1209.pdf (143,70KB)


POSTANOWIENIE NR 384/2024 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w gminie Przystajń

PDF1712246408_1712211930przystajn-6-384.pdf (106,80KB)


POSTANOWIENIE NR 383/2024 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Przystajń

PDF1712306560_1712207450przystajn-1-383.pdf (106,44KB)


Na podstawie art. 37f § 5 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408)  Wójt Gminy Przystajń podaje do publicznej wiadomości informację o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy Przystajń - dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.

Wykaz tras bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze Gminy Przystajń, do lokalów wyborczych zgodnie z art. 37 f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408):

PDFTRASA Wybory Samorządowe.pdf (62,36KB)


POSTANOWIENIE NR 303/2024 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

PDFposiedzenie.pdf (408,37KB)


POSTANOWIENIE NR 301/2024 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

PDFskład komisji obwodowych.pdf (999,00KB)


Informacja dotycząca bezpłatnego transportu osób niepełnosprawnych i wieku 60+ do lokali wyborczych na terenie gminy Przystajń w wyborach
do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

W niedzielę 7 kwietnia 2024 roku odbędą się wybory do Rady Gminy, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa śląskiego oraz wybory na Wójta Gminy Przystajń.

Wyborcy z niepełnosprawnościami oraz ci, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, będą mogli skorzystać z bezpłatnego transportu do lokali wyborczych na terenie Gminy Przystajń, organizowanego przez Wójta Gminy Przystajń.

Transport organizowany będzie na podstawie art. 37e Kodeksu Wyborczego. Zamiar skorzystania z transportu w dniu wyborów należy wcześniej zgłosić. Informujemy, że w Urzędzie Gmin Przystajń przyjmowane będą zgłoszenia zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i bezpłatnego transportu powrotnego. Prawo to przysługuje wyborcom niepełnosprawnym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcom, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 rok życia.

Zgłoszeń zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i bezpłatnego transportu powrotnego można dokonywać ustnie, telefonicznie, pisemnie lub w formie elektronicznej. W przypadku zgłoszeń pisemnych należy wypełnić załączony  poniżej formularz zgłoszenia i następnie złożyć go w sekretariacie Urzędu Gminy Przystajń.

Wyborcy, którzy zgłoszą zamiar skorzystania  z prawa transportu do lokalu wyborczego, zostaną w terminie do 4 kwietnia 2024 roku poinformowani przez pracownika Urzędu Gminy Przystajń o godzinie oraz szczegółach przebiegu trasy transportu do lokalu.

Niezależnie od wyżej opisanego transportu w dniu wyborów Gmina Przystajń zapewni wszystkim wyborcom możliwość skorzystania z bezpłatnego dojazdu do lokali wyborczych według ustalonego rozkładu i umożliwi mieszkańcom dojazd na wybory.


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Przystajni z dnia 19 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Przystajń zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

PDFObwieszczenie_o_zarejestrowanych_kandydatach_na_wójta.pdf (76,85KB)


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Przystajni z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Przystajń zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

PDFObwieszczenie_o_zarejestrowanych_kandydatach_na_radnych.pdf (175,81KB)


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Przystajni z dnia 15 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Przystajń zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

PDFobwieszczenie_o_wylosowanych_numerach_list.pdf (74,24KB)


Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Przystajni z dnia 14 marca 2024 r.  (losowanie numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych)

PDFinformacja o losowaniach list do rady gminy.pdf (63,36KB)


Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 11 marca 2024 r. o losowaniu składów Obwodowych Komisji Wyborczych

PDFinformacja o losowaniach składów obwodowych komisji wyborczych.pdf (117,11KB)


Postanowienie nr 288/2024 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Przystajni

PDF1709253890_1709222225_288-przystajn.pdf (102,56KB)


Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Przystajni powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

PDFinformacja_o_skladzie_i_dyzurach.pdf (112,74KB)


Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Częstochowie w sprawie powołania TERYTORIALNYCH KOMISJI WYBORCZYCH

PDFPowołanie Terytorialnych Komisji Wyborczych.pdf (2,03MB)

PDFPierwsze posiedzenie TKW.pdf (215,58KB)


Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 22 lutego 2024 r. na podstawie art. 178 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., Komisarz Wyborczy w Częstochowie II informuje o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.

PDF1708688086_informacja-o-losowaniach1-kom2-2.pdf (199,93KB)


Uchwała nr 26/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

PDFpowolywanie_obwodowych_komisji_wyborczych.pdf (206,63KB)

PDFzalacznik_do_uchwaly_26_2024_pkw_z_dnia_23_stycznia_2024_r-1.pdf (138,55KB)


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci/57249

PDFinformacja_o_uprawnieniach_wyborcow_niepelnosprawnym.pdf (225,96KB)


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przystajń z dnia 14 lutego 2024 roku na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Wójt Gminy Przystajń podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

PDFobwieszczenie_o_obwodach_240608.pdf (110,32KB)


Druk oraz Uchwały dotyczące zgłaszania kandydatów na członka terytorialnej komisji wyborczej.

UCHWAŁA NR 25/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast:

PDFuchwala_pkw_powolywanie_terytorialnych_komisji_wyborczych.pdf (199,06KB)

UCHWAŁA NR 43/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast:

PDFuchwala_nr_43_2024_z_dnia_7_lutego_2024_roku.pdf (108,95KB)

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnej komisji wyborczej:

DOCwzor_zgloszenia_kandydatow_na_czlonkow_terytorialnych_komisji_wyborczych.doc (70,00KB)


OBWIESZCZENIE Starosty Kłobuckiego z dnia 7 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r

PDFOBWIESZCZENIE Starosty Klobuckiego z dnia 7 lutego 2024 roku - okregi wyborcze - A4.pdf (52,10KB)


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przystajń z dnia 7 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Przystajni w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r

PDFobwieszczenie_o_okregu_240608.pdf (105,91KB)


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZYSTAJŃ z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

PDFobwieszczenie - wykaz miejsc.pdf (154,91KB)


OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego w 2024 r.

PDFobwieszczenie_marszalka_wojewodztwa_slaskiego_o_okregach_wyborczych.pdf (113,77KB)


KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 31 stycznia 2024 r.

PDFkomunikat_komisarza_wyborczego_w_czestochowie_ii_z_dnia_31_01_2024r-2.pdf (221,48KB)


Materiały dotyczące tworzenia komitetów i zgłaszanie kandydatów w wyborach samorządowych 2024 r

https://czestochowa.kbw.gov.pl/aktualnosci/informacje/materialy-dotyczace-tworzenia-komitetow-i-zglaszanie-kandydatow-w-wyborach-samorzadowych-2024-r

https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci


ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - KALENDARZ WYBORCZY

PDFzarzadzenie.pdf (331,12KB)


Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Śląskiego, radnych rad powiatów oraz rad gmin województwa śląskiego na kadencje 2024-2029

PDFobwieszczenie2023.pdf (2,02MB)


Postanowienie nr 12/2024 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dn. 12 stycznia 2024 r. w sprawie podziału Gminy Przystajń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

PDFPostanowienie nr 12_2024.pdf (110,08KB)