Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLIX Sesja Rady Gminy Przystajń zwołana na dzień 29.05.2023 r.

Termin: 29.05.2023, g. 13:00

Miejsce: Urząd Gminy Przystajń

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  PDFPROTOKÓŁ Nr XLVIII.2023.pdf (125,73KB)

 5. 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
  1. 6.1. Sprawozdanie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury
  2. 6.2. Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
  3. 6.3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. 7. Zapytania mieszkańców.
 8. 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2022.
 9. 9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji za rok 2022.
 10. 10. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2022.
 11. 11. Sprawozdanie z działalności Centrum Usług Społecznościowych za rok 2022.
 12. 12. Rozpatrzenie projektu uchwały:
  1. 12.1. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej – część dz. nr ewid. 499/2, obręb Bór Zajaciński na okres powyżej 3 lat

   PDFProjekt 1 maszt.pdf (75,79KB)

  2. 12.2. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla uczniów uzdolnionych pobierających naukę na terenie gminy Przystajń

   PDFProjekt 2 stypendia.pdf (87,63KB)

  3. 12.3. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2023 rok

   PDFProjekt zmiany w budżecie.pdf (3,07MB)

  4. 12.4. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2023-2031

   PDFProjekt WPF.pdf (1,66MB)

 13. 13. Pytania w sprawach bieżących.
 14. 14. Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
 15. 15. Zamknięcie sesji.

  PDFPostanowienie XLIX sesja.pdf (70,54KB)