Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opinie RIO 2023 rok

Uchwała Nr 4200/VI/39/2023 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2023 rok Gminy Przystajń

PDFUCHWALA_4200-VI-39-2023_1_akt.pdf (81,84KB)


Uchwała Nr 4200/VI/40/2023 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przystajń wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

PDFUCHWALA_4200-VI-40-2023_1_akt.pdf (82,42KB)


Uchwała Nr 4200/VI/82/2023 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przystajń sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

PDFUCHWALA_4200-VI-82-2023_1_akt.pdf (83,90KB)