Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenia organów

OBWIESZCZENIE RDOŚ w Katowicach - podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew – nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) – Wielopole”


OBWIESZCZENIE RDOŚ w Katowicach o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew – nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) – Wielopole”


Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o wydaniu decyzji w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzeń wodnych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Bodzanowice w km 35+555 wraz z przebudową drogi”


Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach - zawiadomienie stron postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew – nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) – Wielopole” oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów.


Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o umorzeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., działającej przez pełnomocnika w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości dla wykonania badań geologicznych mających na celu potwierdzenie warunków glebowych dla posadowienia stanowisk słupowych linii 400 kV dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew – nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) – Wielopole


OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzeń wodnych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Bodzanowice w km 35+555 wraz z przebudową drogi”
 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w ramach toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew – nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) – Wielopole”
 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o zwrócenia się do Burmistrza Kłobucka, Wójta Gminy Opatów, Wójta Gminy Wręczyca Wielka, Wójta Gminy Panki, Wójta Gminy Przystajń, Wójta Gminy Ciasna, Wójta Gminy Pawonków, Burmistrza Dobrodzienia, Burmistrza Kolonowskiego, Burmistrza Zawadzkiego, Wójta Gminy Wielowieś, Wójta Gminy Zbrosławice, Prezydenta Miasta Zabrze z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla zadania inwestycyjnego: „Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) Wielopole”


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wystąpieniu o opinię do SPWIS w Katowicach, RDOŚ w Opolu oraz Dyrektora RZGW w Gliwicach o opinię w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) – Wielopole”


Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla zadania inwestycyjnego: „Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) Wielopole”


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dot. wydania postanowienia ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew - nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) - Wielopole"

PDFObwieszczenie.pdf (60,57KB)


Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości wykonania badań geologicznych mających na celu potwierdzenie warunków glebowych dla posadowienia stanowisk słupowych linii 400 kV dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew – nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) – Wielopole”.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla zadania inwestycyjnego: „Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) Wielopole”


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wszczęciu postępowania na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A z siedzibą w m. Konstancin - Jeziorna, zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) – Wielopole”.


Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla zadania inwestycyjnego: „Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) Wielopole”


Obwieszczenie Wojewody Ślaskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości wykonania badań geologicznych mających na celu potwierdzenie warunków glebowych posadowienia stanowisk słupowych linii 400 kV dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew – nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) – Wielopole”.


Obwieszczenie Wojewody Ślaskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości wykonania badań geologicznych mających na celu potwierdzenie warunków glebowych posadowienia stanowisk słupowych linii 400 kV dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew – nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) – Wielopole”.
 

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wniesieniu odwołania do Ministra Rozwoju i Technologii w Warszawie od decyzji Wojewody Śląskiego nr 3/2022/WNTP z dnia 15 grudnia 2022r., znak sprawy: IFXIII.747.61.2022 o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu wykonania badań geologicznych, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew – nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) – Wielopole”.