Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0001773149039266180941640011605253291194570
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 7967
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 3278
 3. Przynależność Gminy Przystajń do związków gmin oraz stowarzyszeń
  Wyświetleń: 2873
 4. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2565
 5. Zamówienia publiczne 2020 r.
  Wyświetleń: 2481
 6. Zamówienia poniżej 30000 euro
  Wyświetleń: 2441
 7. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 2425
 8. Złożone petycje 2020 r.
  Wyświetleń: 2365
 9. Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 2309
 10. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 2273
 11. Rok 2020 - Wyniki badań wody podawanej do sieci wodociągowej
  Wyświetleń: 2264
 12. Stanowiska pracy
  Wyświetleń: 2182
 13. Bilans i sprawozdania jednostek
  Wyświetleń: 2171
 14. Statut Gminy Przystajń
  Wyświetleń: 2099
 15. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2086
 16. Kierownicy jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2075
 17. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 2052
 18. Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych
  Wyświetleń: 2022
 19. Raporty o stanie gminy
  Wyświetleń: 2011
 20. Bastrzyk Robert
  Wyświetleń: 1910
 21. Kmieć Zbigniew
  Wyświetleń: 1906
 22. Skład Rady Gminy Przystajń
  Wyświetleń: 1884
 23. Wodociąg gminny
  Wyświetleń: 1781
 24. Udostępnianie informacji publicznej nie udostępnionej w BIP
  Wyświetleń: 1744
 25. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 1730
 26. Pracownicy
  Wyświetleń: 1690
 27. Górnik Jadwiga
  Wyświetleń: 1655
 28. Sesje Rady Gminy nr XV-XVII
  Wyświetleń: 1652
 29. Informacje o jakości wody podawanej do sieci wodociągowej
  Wyświetleń: 1633
 30. Dyżury radnych
  Wyświetleń: 1564
 31. Informacje dotyczące petycji
  Wyświetleń: 1482
 32. Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
  Wyświetleń: 1453
 33. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 1318
 34. Wersja archiwalna BIP
  Wyświetleń: 1302
 35. Ogłoszenia innych instytucji
  Wyświetleń: 1203
 36. Berg Jolanta
  Wyświetleń: 1201
 37. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 1191
 38. Chrzęstek Józef
  Wyświetleń: 1181
 39. Tyrała Joanna
  Wyświetleń: 1172
 40. Izydorczyk Małgorzata
  Wyświetleń: 1166
 41. Tomziński Marcin
  Wyświetleń: 1154
 42. Ogłoszenie dotyczące instalacji solarnych
  Wyświetleń: 1133
 43. Zamówienia poniżej 30 tys. euro 2020 r.
  Wyświetleń: 1059
 44. Petycje
  Wyświetleń: 1028
 45. Projekty uproszczonych planów urządzenia lasów
  Wyświetleń: 928
 46. Sesje Rady Gminy
  Wyświetleń: 902
 47. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 889
 48. Kontrole
  Wyświetleń: 877
 49. Archiwum nagrań sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 867
 50. Uchwały Rady Gminy Przystajń
  Wyświetleń: 863
 51. Ogłoszenia własne
  Wyświetleń: 846
 52. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 838
 53. XVIII Sesja Rady Gminy Przystajń zwołana na dzień 11 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 836
 54. Projekty UE
  Wyświetleń: 824
 55. Transmisja sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 821
 56. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 807
 57. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
  Wyświetleń: 790
 58. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 786
 59. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 766
 60. Wybory Prezydenta RP 2020
  Wyświetleń: 766
 61. Rada Gminy VIII kadencja
  Wyświetleń: 765
 62. Plany pracy Rady Gminy Przystajń
  Wyświetleń: 762
 63. Komisje Rady Gminy Przystajń
  Wyświetleń: 761
 64. Zarządzenia Wójta 2020 r. (51-100)
  Wyświetleń: 748
 65. Rewitalizacja
  Wyświetleń: 746
 66. Projekty krajowe
  Wyświetleń: 737
 67. Sołectwa
  Wyświetleń: 735
 68. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 726
 69. Programy współpracy Gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 719
 70. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 717
 71. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 714
 72. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 707
 73. Uchwały Rady Gminy 2020 r.
  Wyświetleń: 667
 74. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 660
 75. Strategia rozwoju gminy
  Wyświetleń: 658
 76. Wachowska Beata
  Wyświetleń: 634
 77. Uchwały Rady Gminy do roku 2020
  Wyświetleń: 633
 78. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 618
 79. Ogłoszenia konkursów na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 611
 80. Procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 562
 81. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 560
 82. Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych położonych na terenie Gminy Przystajń
  Wyświetleń: 556
 83. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 541
 84. Protokoły z sesji Rady Gminy 2020 r.
  Wyświetleń: 534
 85. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 533
 86. Informacja o środowisku
  Wyświetleń: 532
 87. Pobierz programy
  Wyświetleń: 518
 88. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 513
 89. Zarządzenia Wójta 2020 r. (1-50)
  Wyświetleń: 513
 90. Roczna analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 500
 91. Plan pracy Rady Gminy na rok 2020.
  Wyświetleń: 496
 92. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 493
 93. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 481
 94. Program współpracy gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi na rok 2020
  Wyświetleń: 477
 95. Kluby radnych
  Wyświetleń: 476
 96. Przetarg nieograniczony na realizację zadania: "Przebudowa drogi gminnej nr 678 002 S w miejscowości Kuźnica Stara
  Wyświetleń: 474
 97. Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 678 045 S w miejscowości Kamińsko
  Wyświetleń: 457
 98. Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym "Kreatorzy przyszłości"
  Wyświetleń: 444
 99. Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 678 042 S w miejscowości Dąbrowa
  Wyświetleń: 440
 100. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 433
 101. Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Montaż instalacji fotowoltaicznych na 4 obiektach użyteczności publicznej w Gminie Przystajń w formule "zaprojektuj i wybuduj"
  Wyświetleń: 430
 102. Przetarg nieograniczony na realizację zadania: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2031 S poprzez wykonanie chodnika w miejscowości Podłęże Szlacheckie"
  Wyświetleń: 416
 103. Chamela Edward
  Wyświetleń: 404
 104. Przetarg nieograniczony na realizacje zadania "Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 678 039 S w miejscowości Ługi-Radły
  Wyświetleń: 404
 105. Komisje Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023)
  Wyświetleń: 403
 106. Leśniak Janusz
  Wyświetleń: 398
 107. Kierat Aleksandra
  Wyświetleń: 392
 108. Obszarowe i okresowe oceny jakości wody na terenie gminy Przystajń wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku
  Wyświetleń: 390
 109. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. kancelaryjnych, kadrowych i archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 386
 110. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 375
 111. Sesje Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023)
  Wyświetleń: 375
 112. Plany pracy Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023)
  Wyświetleń: 373
 113. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Usuwanie odpadów rolniczych z terenu Gminy Przystajń"
  Wyświetleń: 373
 114. TEST
  Wyświetleń: 371
 115. Maj-Desperak Aneta
  Wyświetleń: 369
 116. Skład Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023)
  Wyświetleń: 369
 117. Drynda Marian
  Wyświetleń: 366
 118. II ogłoszenie na "Stanowisko d.s. kancelaryjnych, kadrowych i archiwum zakładowego".
  Wyświetleń: 365
 119. Zapytanie ofertowe: Dostawy wodorotlenku sodu 20% (ługu sodowego) w 2020 roku
  Wyświetleń: 365
 120. Małyska-Pilśniak Renata
  Wyświetleń: 363
 121. Zabawa Marek
  Wyświetleń: 362
 122. Pilarz Jacek
  Wyświetleń: 357
 123. Wręczycki Remigiusz
  Wyświetleń: 356
 124. Uchwała nr XII.88.2019 z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 355
 125. Kotarska Ewa
  Wyświetleń: 351
 126. Sesje Rady Gminy 2020 r.
  Wyświetleń: 350
 127. Piśniak Paweł
  Wyświetleń: 349
 128. Protokoły z sesji Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023)
  Wyświetleń: 347
 129. Marczak Zbigniew
  Wyświetleń: 344
 130. Uchwała Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie funkcjonowania aptek
  Wyświetleń: 339
 131. XVIII Sesja Rady Gminy Przystajń
  Wyświetleń: 339
 132. Kapuścik Henryka
  Wyświetleń: 333
 133. Leszczyński Bogusław
  Wyświetleń: 333
 134. Rabenda Monika
  Wyświetleń: 333
 135. Budżet gminy 2020 r.
  Wyświetleń: 330
 136. Plan zamówień publicznych na rok 2020.
  Wyświetleń: 330
 137. Test2
  Wyświetleń: 329
 138. Bilans i sprawozdania jednostek za rok 2019
  Wyświetleń: 325
 139. Paprotny Bogdan
  Wyświetleń: 320
 140. Lista kandydatów, którzy spełniają wymogi formalne na stanowisko ds. kancelaryjnych, kadrowych i archiwum zakładowego.
  Wyświetleń: 318
 141. Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: Dowóz uczniów do Szkół i Przedszkoli na terenie Gminy Przystajń w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 312
 142. Ogłoszenia BIP
  Wyświetleń: 311
 143. Kudlińska Gabriela
  Wyświetleń: 308
 144. Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym “Kreatorzy przyszłości” oraz sprzętu komputerowego dla Szkół w ramach projektu „Zdalna szkoła+”.
  Wyświetleń: 306
 145. Jan Sas
  Wyświetleń: 301
 146. Jacek Pilarz
  Wyświetleń: 289
 147. Zenon Pilśniak
  Wyświetleń: 288
 148. Wersja archiwalna BIP
  Wyświetleń: 284
 149. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w gminie Przystajń
  Wyświetleń: 281
 150. Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni ul. Targowa 6
  Wyświetleń: 277
 151. Edward Chamela
  Wyświetleń: 274
 152. Przetarg nieograniczony na realizacje zadania “Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania zdegradowanego obiektu na cele Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni.” w formule „zaprojektuj i wybuduj”
  Wyświetleń: 273
 153. Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu gminy rok 2019
  Wyświetleń: 273
 154. Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej - Rynku w Przystajni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców
  Wyświetleń: 273
 155. Robert Bastrzyk
  Wyświetleń: 271
 156. Piśniak Alina
  Wyświetleń: 268
 157. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP
  Wyświetleń: 266
 158. Zbigniew Kmieć
  Wyświetleń: 265
 159. Janusz Leśniak
  Wyświetleń: 261
 160. Grzegorz Kierat
  Wyświetleń: 260
 161. Waldemar Woźny
  Wyświetleń: 260
 162. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 259
 163. Komisja Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury
  Wyświetleń: 256
 164. Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu gminy rok 2020
  Wyświetleń: 255
 165. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 255
 166. Zagospodarowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 255
 167. Zapytanie ofertowe 3
  Wyświetleń: 255
 168. Fundusz Dróg Samorządowych - Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolnej i Krótkiej w miejscowości Przystajń
  Wyświetleń: 253
 169. Rada Gminy Przystajń
  Wyświetleń: 252
 170. Protokoły z sesji Rady Gminy 2019 r.
  Wyświetleń: 251
 171. Rada Gminy VII kadencja
  Wyświetleń: 250
 172. Andrzej Tomziński
  Wyświetleń: 248
 173. Wyniki badań wody monitoring kontrolny marzec 2020
  Wyświetleń: 246
 174. Remigiusz Wręczycki
  Wyświetleń: 245
 175. Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu
  Wyświetleń: 243
 176. Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych położonych na terenie Gminy Przystajń
  Wyświetleń: 242
 177. Wspólne posiedzenia Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 242
 178. Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia
  Wyświetleń: 238
 179. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości - lokalu użytkowego w Podłężu Szlacheckim
  Wyświetleń: 238
 180. Henryka Kapuścik
  Wyświetleń: 236
 181. Ogłoszenia konkursów na realizację zadań publicznych 2020 r.
  Wyświetleń: 236
 182. Zamówienia publiczne w trybie ustawy prawo zamówień publicznych
  Wyświetleń: 236
 183. Informacja o jakości wody podawanej do picia
  Wyświetleń: 235
 184. Józef Chrzęstek
  Wyświetleń: 234
 185. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Przystajń"
  Wyświetleń: 230
 186. Jadwiga Jelonek
  Wyświetleń: 227
 187. Zdzisława Kulej
  Wyświetleń: 227
 188. Kluby radnych Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023)
  Wyświetleń: 218
 189. Komisja Skarg, wniosków i petycji
  Wyświetleń: 218
 190. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Przystajń
  Wyświetleń: 213
 191. Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym “Kreatorzy przyszłości” oraz sprzętu komputerowego dla Szkół w ramach projektu „Zdalna szkoła+”.2
  Wyświetleń: 212
 192. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 200
 193. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - lokalu użytkowego z ułamkowym udziałem w wysokości 2730/10000 w prawie własności części wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu - dz. nr ewid. 415/7 w m. Podłęże Szl.
  Wyświetleń: 196
 194. Zbigniew Marczak
  Wyświetleń: 195
 195. XIX Sesja Rady Gminy Przystajń zwołana na dzień 8 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 168
 196. Budżet Gminy na rok 2020 i WPF
  Wyświetleń: 161
 197. Montaż instalacji fotowoltaicznych na 4 obiektach użyteczności publicznej w Gminie Przystajń
  Wyświetleń: 150
 198. Piśniak Alina
  Wyświetleń: 142
 199. XX Sesja Rady Gminy Przystajń zwołana na dzień 20 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 135
 200. Postanowienie o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestora Groch - METAL Adam Grochowina - nałożenie obowiązku złożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów w m. Dąbrowa 71A na środowisko
  Wyświetleń: 125
 201. Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Przystajń
  Wyświetleń: 125
 202. Gospodarka odpadami komunalnymi - kopia
  Wyświetleń: 120
 203. Ogłoszenie Wójta Gminy Przystajń o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 120
 204. Uchwały w sprawie zmian budżetu na rok 2020 i zmian WPF.
  Wyświetleń: 120
 205. Zarządzenia Wójta 2020 r. (od 101)
  Wyświetleń: 117
 206. Uchwała nr XXI.157.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 111
 207. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń
  Wyświetleń: 107
 208. Fundusz Dróg Samorządowych - Przebudowa drogi gminnej nr 678 045 S w miejscowości Kamińsko
  Wyświetleń: 103
 209. Projekt "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń"
  Wyświetleń: 103
 210. Projekt "Rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku w Przystajni, ul. Częstochowska 2 wraz z zakupem niezbędnego sprzętu na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni"
  Wyświetleń: 103
 211. Podatki obowiązujące w roku 2020
  Wyświetleń: 96
 212. Wzory deklaracji i informacji podatkowych
  Wyświetleń: 94
 213. XXI Sesja Rady Gminy Przystajń zwołana na dzień 14 września 2020 r.
  Wyświetleń: 92
 214. XXII sesja Rady Gminy Przystajń zwołana na dzień 28 września 2020 r.
  Wyświetleń: 77
 215. Zapytanie ofertowe: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuźnica Stara” - ETAP II
  Wyświetleń: 77
 216. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 58
 217. Zdalna Szkoła +
  Wyświetleń: 56
 218. "Inicjatywa Sołecka" w 2020 roku - Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w budynku OSP Wrzosy-Brzeziny
  Wyświetleń: 51
 219. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zadania: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przystajń w sezonie 2020/2021”
  Wyświetleń: 50
 220. Zdalna Szkoła
  Wyświetleń: 50
 221. XXIII Sesja Rady Gminy Przystajń zwołana na dzień 16 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 48
 222. Program wspòłpracy Gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi na rok 2021
  Wyświetleń: 43